Kull 5 (2014 – 2016)

For mer informasjon; klikk på bildet eller navnet

Ann Margareth Gustavsen

Høgskolen i Innlandet

Sammenhengen mellom læreres undervisningspraksis og gutter og jenters læring.

Sammendrag (docx-fil)

×
Ann Margareth Gustavsen

Ann Margareth Gustavsen

Høgskolen i Innlandet

Erik Aasland

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kroppsøving i teori og praksis. Lærerens betydning for fagets konstruksjon i praksis.

Sammendrag (docx-fil)

×
Erik Aasland

Erik Aasland

Høgskolen i Oslo og Akershus

Jannike Ohrem Bakke

Høgskolen i Sørøst-Norge

Skriving som grunnleggende ferdighet. En studie av skriveopplæring og utvik.av tekstnormer på 7. trinn.

Sammendrag (docx-fil)

×
Jannike Ohrem Bakke

Jannike Ohrem Bakke

Høgskolen i Sørøst-Norge

Lena Dahl

Høgskulen på Vestlandet

Læring om sikkerhet og risiko i friluftsliv. En kartlegging av ulykker og nestenulykker knyttet til friluftslivsundervisningen på 3. klasse videregående skole, samt en casestudie av friluftslivsdidaktikk, sikkerhetskultur og organisasjonsledelse på 4 videregående skoler.

Sammendrag (docx-fil)

×
Lena Dahl

Lena Dahl

Høgskulen på Vestlandet

Peter Gøtze

Høgskulen på Vestlandet

Rolen till grunn- og mellemskolelærestuderendes matematiske og demokratiske kompetenser i klasseromssituationer inkluderende autentisk debatter.

Sammendrag (doc-fil)

×
Peter Gøtze

Peter Gøtze

Høgskulen på Vestlandet

Pia Skog Hagerup

NTNU

Kunst som perspektiv på utdanningsledelse

Sammendrag (docx-fil)

×
Pia Skog Hagerup

Pia Skog Hagerup

NTNU

Torhild Høydalsvik

Høgskolen i Volda

Ny reform i barnehagelærarutdanninga. Korleis vert pedagogikkfaget sitt oppdrag om samanbinding og profesjonsinnretting forstått, planlagt, gjennomført og erfart?

Sammendrag (docx-fil)

×
Torhild Høydalsvik

Torhild Høydalsvik

Høgskolen i Volda

Elisabeth Iversen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Lær ute! - et design-based research prosjekt om uteundervisning i naturfag på en videregående skole.

Sammendrag (docx-fil)

×
Elisabeth Iversen

Elisabeth Iversen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingrid K. Jakobsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Exploring Multimodal Text Culture in English.

Sammendrag (docx-fil)

×
Ingrid K. Jakobsen

Ingrid K. Jakobsen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Anne Jordhus-Lier

Norges musikkhøgskole

Profesjonsforståelser hos kulturskolelærere

En diskursteoretisk studie av profesjonsforståelser i kulturskolen som lokalt ressurssenter

Sammendrag (docx-fil)

×
Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier

Norges musikkhøgskole

Kristian Nødtvedt Knudsen

NTNU

Hvordan kan et dramadidaktisk design stimulere videregående elever til å reflektere kritisk over deres bruk av sosiale medier?

Sammendrag (docx-fil)

×
Kristian Nødtvedt Knudsen

Kristian Nødtvedt Knudsen

NTNU

Anna Rigmor Moxnes

Høgskolen i Sørøst-Norge

Embedding the concept of praxis in early childhood teacher education.

Sammendrag (docx-fil)

×
Anna Rigmor Moxnes

Anna Rigmor Moxnes

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kathrin Olsen

Nord universitet

De særlig sårbare barna med autisme.

Sammendrag (docx-fil)

×
Kathrin Olsen

Kathrin Olsen

Nord universitet

Sabreen Selvik

Universitetet i Bergen

En barndom på krisesenter.

Sammendrag (odt-fil)

×
Sabreen Selvik

Sabreen Selvik

Universitetet i Bergen

Gry Anette Tuset

Høgskulen på Vestlandet

Øvingsrommet: En lærerutdanningspraksis for oppøving av ambisiøs og improvisatorisk undervisning i matematikk.

Sammendrag (docx-fil)

×
Gry Anette Tuset

Gry Anette Tuset

Høgskulen på Vestlandet

Tanja Walla

Nord universitet

Hvordan opplever og beskriver noen norske elever og lærere bruk av vurdering for læring i naturfag.

Sammendrag (pdf-fil)

×
Tanja Walla

Tanja Walla

Nord universitet

Astrid Camilla Wiig

Høgskolen i Sørøst-Norge

Knowledge in Motion across Contexts of Learning; Investigating knowledge practices in and outside school.

Abstract (doc-file)

×
Astrid Camilla Wiig

Astrid Camilla Wiig

Høgskolen i Sørøst-Norge