Seminar 12 Bergen

12. – 13. november 2015

Sted: Scandic Neptun, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen

Kullkoordinator: Professor Knut Steinar Engelsen

Påmeldingen er stengt.

 

Torsdag 12. november 2015            Dagen starter i plenum i sal 5

09:45-10:00  Velkommen og kunstnerisk innslag.  Anne Jordhus-Lier og Bendik Fredriksen er begge stipendiater i musikkpedagogikk                                         ved Norges musikkhøgskole. De skal spille to satser av Astor Piazzollas Histoire du Tango for fløyte og gitar.

10:00-11:15    Narrative research; challenges in data collection and analysis, validity issues
                             Prof. Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgium

11:15-11:45      Pause

11:45-13:00    Learning about human learning: How to know more about it and why we will never know enough
Abstract Anna Sfard – Bergen 12. Nov 15 -(PDF-file)
                             Prof. Anna Sfard, University of Haifa and Michigan State University

13:00-14:00   Lunsj

14:00-16:00   Sosiokulturelle perspektiver – om å studere medierte læreprosesser og interaksjon
                             Professor Anne Line Wittek, UiO/IPED

16:00-16:30   Pause

16:30-18:00   Prosesseminar: Martin Samuelsson. Opponent: Ingerid Straume, Universitetet i Oslo

18:30 ->           Middag på hotellet

 

Fredag 13. november 2015   Rom kommer senere

09:00-10:30  Teacher Education Research- International perspective.
                             Prof. Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgium

10:30-10:45   Pause

10:45-12:15    Kunst, vitenskap og andre måter å forholde seg til verden på
                             Professor Eirik Irgens

 12:15-13:15    Lunsj

 13:15-14:15    Metaphors in learning and in research on learning: a prop or a trap? Abstract Anna Sfard – Bergen 13. Nov 15 (PDF-file)
                            Prof. Anna Sfard, University of Haifa and Michigan State University

 14:15-14:30   Pause

 14:30-15:30  Masterclass for Lynell Chvala med Professor Aud Solbjørg Skulstad (UiB) som opponent/leser 

 15:30           Oppsummering

 

Påmeldte per 14. oktober kl. 14.00

 1. Andersland, Inge
 2. Samuelsson, Martin
 3. Myklebust, Hege
 4. Bjørgen , Kathrine
 5. Rondestvedt, André
 6. Frogh, Cathrine
 7. Sandtrøen, Sidsel
 8. Sæverot, Ane Malene
 9. Sundelin, Marit
 10. Maus, Ingvill Gjerdrum
 11. Chvala, Lynell
 12. Gabrielsen, Anja
 13. Sæbbe, Per-Einar
 14. Vestheim, Ole Petter
 15. Rustand, Kari Anne
 16. Dahl, Lena
 17. Aaserud, Geir
 18. Sørensen, Yvonne
 19. Ødegaard, Elin
 20. Kruse, Kirsten Linnea
Top