Seminar 11

29.-30. september 2015

Sted: Trondheim, Campus Moholt

Flybussen Værnesekspressen stopper rett utenfor campus. Holdeplass: Moholt Studentby

Påmeldingen er stengt. 

 

Tirsdag 29. september 2015      

Rom: JB30 (blokk B, 3. etasje)

09.00-09.15       Åpning v/Knut Steinar Engelsen.

09.15-10.45        Avslutningsstegen i en forskningsprocess: om att presentera resultat, tolka
                                 resultat och diskutera resultat.
                                 Sven Erik Hansén

10.45-11.00        Pause

11.00-12.00        Forskningsetikk
                                 Thomas Dahl

12.00-13.00       Lunsj på SiT kantine

13.00-14.00       Parallelløkt:       

                         Barnehage (JB30): Values in Early Childhood research v/Eva Johansson, UiS
                         Skole (JB40): Klasseromsforskning v/Kirsti Klette, UiO

14.00-14.15        Pause

14.15-16.00        Parallelløkten fortsetter

16.15-17.15          Masterclass for Ingvill Gjerdrum Maus med May Britt Postholm som leser/opponent. 
                                 Tema: Utfordringer knyttet til aksjonsforsking- og intervensjonsdesign.

Ca. 17.30            Middag på SiT kantine                   

 

Onsdag 30. september 2015

Oppmøte rom: JB41 (blokk B, 4. etasje)

09.00-10.30      International perspectives on Teacher Education Research.
                                 Professor Geert Kelchtermans, University of Leuven, Belgium

10.30-11.00        Pause

11.00-12.00        Kelchtermans fortsetter

12.00-13.00       Lunsj i SiT-kantinen

13.00-14.00       Kelchtermans fortsetter

14.00-14.15        Pause

14.15-15.30         Kelchtermans fortsetter

15.30-15.45        Avslutning v/kulleder

 

Påmeldte per 24. august kl. 14.00

1. Anja Gabrielsen
2. Inge Andersland
3. Hege Myklebust
4. Kathrine Bjørgen 
5. Svein Olav Ulstad
6. Kirsten Linnea Kruse
7. Ole Petter Vestheim
8. Annette Hessen Bjerke
9. Lynell Chvala
10. Lena Dahl
11. Kristin Vindhol Evensen
12. Sidsel Sandtrøen
13. Ingvill Gjerdrum Maus
14. Per-Einar Sæbbe
15. Anja Pesch
16. Geir Aaserud
17. Gunn Irene Heggvold
18. Mette Nygard
19. Mirjam Bergsland

 

Top