Kull 4 (2013 – 2016)

For mer informasjon; klikk på bildet eller navnet

Ane Malene Sæverot

Universitetet i Bergen

Populærkunst og estetisk danning rettet mot ungdom. Hvordan kan populære kunstuttrykk gi elever ulike former for estetiske opplevelser og videre, kan disse føre til moralske refleksjoner?

Sammendrag (doc-fil)

×
Ane Malene Sæverot

Ane Malene Sæverot

Universitetet i Bergen

Yvonne Sørensen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hvilke forhold kan identifiseres som betydningsfulle for utvikling av studentenes profesjonelle læreridentitet?

×
Yvonne Sørensen

Yvonne Sørensen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Geir Aaserud

Høgskolen i Bergen

Førskolelærernes danningsprosesser – dilemmaer og idealer i personlige og politiske fortellinger.

Sammendrag (doc-fil)

×
Geir Aaserud

Geir Aaserud

Høgskolen i Bergen

Inge Andersland

NLA Høgskolen

Forståelse av religions- og livssynsfagets plass og funksjon i skolen slik det kommer frem i stortingsdebatter fra 1993 - 2008.

×
Inge Andersland

Inge Andersland

NLA Høgskolen

Anja Synnøve Bakken

Nord universitet

A multimodal approach to the interplay of texts in the English language classroom, 8-10th grade.

Sammendrag (doc-fil)

×
Anja Synnøve Bakken

Anja Synnøve Bakken

Nord universitet

Mirjam Dahl Bergsland

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Den flerkulturelle barnehagen-en barnehage for alle? Foreldresamarbeid og barnehagediskurser.

Sammendrag (doc-fil)

×
Mirjam Dahl Bergsland

Mirjam Dahl Bergsland

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Annette Hessen Bjerke

Høgskolen i Oslo og Akershus

Pre-service teachers’ developing theorizing about mathematics teaching during school placement.

Sammendrag (doc-fil)

×
Annette Hessen Bjerke

Annette Hessen Bjerke

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kathrine Bjørgen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Fysisk aktivitet i barnehagens uterom. Kommunikasjon, motivasjon og bevegelsesglede.

Sammendrag (doc-fil)

×
Kathrine Bjørgen

Kathrine Bjørgen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Tuva Broch

Norges idrettshøgskole

Transkulturell analyse av (minoritets)barn og unges forhold til natur, friluftsliv og kroppslig bevegelse i storbyen.

Sammendrag (doc-fil)

×
Tuva Broch

Tuva Broch

Norges idrettshøgskole

Lynell Chvala

Høgskolen i Oslo og Akershus

Negotiating the global and the local: English language policy as understood and enacted by lower secondary teachers in Oslo

Sammendrag (doc-fil)

×
Lynell Chvala

Lynell Chvala

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kristin Vindhol Evensen

Norges idrettshøgskole

Et case-studie av elever med utviklingshemning og deres erfaringer av deltagelse i kroppsøving.

Sammendrag (docx-fil)

×
Kristin Vindhol Evensen

Kristin Vindhol Evensen

Norges idrettshøgskole

Cathrine Frogh

Høgskolen i Sørøst-Norge

"Organising quality" How does a local kindergarten authority understand and use its autonomy to lead quality development within the kindergarten organisation?

×
Cathrine Frogh

Cathrine Frogh

Høgskolen i Sørøst-Norge

Anja Gabrielsen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Local environment as learning arena in education for sustainable development. A study of practice and the teachers’ perspectives on why and how.

Abstract (pdf file)

×
Anja Gabrielsen

Anja Gabrielsen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Irene Haslund

NTNU

Danning som bindeleddet mellom mennesker og kulturer.

×
Irene Haslund

Irene Haslund

NTNU

Gunn Irene Heggvold

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Å ledes og å lede: pedagogiske ledere som mellomledere i barnehagens næringsliv.

Sammendrag (docx-fil)

×
Gunn Irene Heggvold

Gunn Irene Heggvold

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Hilde Dehnæs Hogsnes

Høgskolen i Sørøst-Norge

Barnehagens betydning for barns overgang fra barnehage til skole.

Sammendrag (doc-file)

×
Hilde Dehnæs Hogsnes

Hilde Dehnæs Hogsnes

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kirsten Linnea Kruse

Høgskolen i Sørøst-Norge

Multimodal iscenesettelse av språkstimulerende arbeid i den første lese- og skriveopplæringen - En Design-Based forskningsstudie med fokus på arbeid med interaktive tavler i klasserommet.

Sammendrag (docx-fil)

×
Kirsten Linnea Kruse

Kirsten Linnea Kruse

Høgskolen i Sørøst-Norge

Ingvil Gjerdrum Maus

Høgskolen i Oslo og Akershus

Designkompetanse for bærekraftig utvikling.

Sammendrag (doc-fil)

×
Ingvil Gjerdrum Maus

Ingvil Gjerdrum Maus

Høgskolen i Oslo og Akershus

May-Britt Monsrud

Høgskolen i Oslo og Akershus

Flerspråklige barns språkutvikling og leseferdighet.

Sammendrag (doc-fil)

×
May-Britt Monsrud

May-Britt Monsrud

Høgskolen i Oslo og Akershus

Atle Mjåtveit

Universitetet i Stavanger

Kroppsøvingsstudenter og læringsklima. En studie av læringsklimabegrepet i kroppsøving og kvalifisering til å arbeide med læringsklima i faget kroppsøving.

Sammendrag (docx-fil)

×
Atle Mjåtveit

Atle Mjåtveit

Universitetet i Stavanger

Hege Myklebust

Høgskolen Stord/Haugesund

Meiningsfull skriving. Bruk av blogg, (spel) og sosiale medium i skriveopplæringa.

×
Hege Myklebust

Hege Myklebust

Høgskolen Stord/Haugesund

Mette Nygård

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Barnehagen som læringsarena. De yngste barna i barnehagen.

Sammendrag (docx-fil)

×
Mette Nygård

Mette Nygård

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Anja Pesch

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Anja Pesch

Anja Pesch

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

André Rondestvedt

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Frafallskompleksiteten ved de teknologiske yrkene innenfor fag- og yrkesopplæringen i Troms fylke.

Sammendrag (doc-fil)

×
André Rondestvedt

André Rondestvedt

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Kari Anne Rustand

Universitetet i Sørøst-Norge

Taste og tenke, mene og mestre. En tekstanalytisk studie av konstruksjoner av norsklæreridentiteter i multimodale bloggutsnitt.

<a href="http://nafol.net/wp-content/uploads/2019/08/Sammendrag-phd-Kari-Anne-Rustand.pdf">Sammendrag av avhandling (PDF)</a>

×
Kari Anne Rustand

Kari Anne Rustand

Universitetet i Sørøst-Norge

Martin Samuelsson

Universitetet i Bergen

Education for deliberative democracy.

Abstract (doc-fil)

×
Martin Samuelsson

Martin Samuelsson

Universitetet i Bergen

Sidsel Sandtrøen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Skapende veiledning og profesjonelle livsrom i sosiodynamisk perspektiv

Sammedrag (docx-fil)

×
Sidsel Sandtrøen

Sidsel Sandtrøen

Høgskolen i Oslo og Akershus

Sigrun Slettner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hvordan jobber barnehagelærere med barns tidlige litterasitet?

Sammendrag (docx-fil)

×
Sigrun Slettner

Sigrun Slettner

Høgskolen i Sørøst-Norge

Marit Sundelin

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Flerspråklige barns møte med norsk som andrespråk i en barnehagefaglig kontekst.

Sammendrag (docx-fil)

×
Marit Sundelin

Marit Sundelin

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Per-Einar Sæbbe

Universitetet i Stavanger

Barnehagerlærers profesjonskunnskap i matematikk.

Sammendrag (docx-fil)

×
Per-Einar Sæbbe

Per-Einar Sæbbe

Universitetet i Stavanger

Yngvil Søholt

Norges idrettshøgskole

The relevance of physical education in the every-day life of adolescent. A developmental health perspective.

Sammendrag (docx-fil)

×
Yngvil Søholt

Yngvil Søholt

Norges idrettshøgskole

Svein Olav Ulstad

Nord universitet

Anvendt selvbestemmelsesteori for å studere endringer i motivasjon og kompetanse blant elevene slik at de kan forbedre sitt engasjement og prestasjoner i kroppsøving.

Sammendrag (docx-fil)

×
Svein Olav Ulstad

Svein Olav Ulstad

Nord universitet

Ole Petter Vestheim

Nord universitet

Kjennetegn ved skoler som skårer godt på nasjonale prøver over tid.

Sammendrag

×
Ole Petter Vestheim

Ole Petter Vestheim

Nord universitet
Top