Kull 3 (2012 – 2015)

For mer informasjon; klikk på bildet eller navnet

Åsta Birkeland

Høgskolen i Bergen

Will through a comparative approach explore how the ideals of individualization are understood and unfolded in preschool teachers’ practice in Norway and China.

 

×
Åsta Birkeland

Åsta Birkeland

Høgskolen i Bergen

Ingvil Bjordal

NTNU

Hva betyr desentralisering av spørsmål knyttet til minoritetselever for utviklingen av den flerkulturelle skolen? Hvilke områder og ansvarsoppgaver kan identifiseres som desentralisert og hvilke pedagogiske og institusjonelle konsekvenser kan dette gi?

Sammendrag (docx-fil)

×
Ingvil Bjordal

Ingvil Bjordal

NTNU

Siv Kristin Yndestad Borgen

Høgskolen i Bergen

Har danning av utdanneridentitet hos praksislærer betydning for lærarar sitt profesjonelle kunnskapsoppdrag?

Sammendrag (docx-fil)

×
Siv Kristin Yndestad Borgen

Siv Kristin Yndestad Borgen

Høgskolen i Bergen

Agnete Bueie

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

«Elevers forståelse av lærerkommentarer på skriftlige tekster i norskfaget»

Sammedrag (doc-fil)

×
Agnete Bueie

Agnete Bueie

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Tony Burner

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Vil vise hvordan en prosessorientert tilnærming til vurdering i engelsk kan ha betydning for elevenes læring.

Sammendrag (pdf-fil)

×
Tony Burner

Tony Burner

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Marit Bøe

Høgskolen i Telemark

Hva slags erfaringskunnskap kommer til uttrykk hos førskolelærere i deres ledelsespraksis av pedagogisk arbeid og refleksjoner over denne, både individuelt og i drøfting med kolleger?

Sammendrag (docx-fil)

×
Marit Bøe

Marit Bøe

Høgskolen i Telemark

Kristin Eide

NTNU

Hvilke muligheter og begrensninger møter lærere som arbeider med forsknings- og utviklingsprosjekter i skolen? Hva begrenser/muliggjør lærernes utviklingsarbeid?

×
Kristin Eide

Kristin Eide

NTNU

Gro Espedal

Høgskolen i Bergen

Lærerstudenters profesjonelle utforming. Et diskursorientert bidrag til forståelse av studenters selvutforming gjennom lærerutdanning

Last ned sammendrag (docx-fil)

×
Gro Espedal

Gro Espedal

Høgskolen i Bergen

Astrid Granly

Høgskolen i Hedmark

Hvilke oppfatninger om skriveutvikling og skriftkyndighet møter nye studenter i lærerutdanningen, og hvilke etablerer de selv?

Sammendrag (doc-fil)

×
Astrid Granly

Astrid Granly

Høgskolen i Hedmark

Gabrielle Hansen-Nygård

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vil undersøke hvilke tilbakemeldingsmetoder bruk av ny vurderingsteknologi muliggjør, og hvordan disse kan understøtte en god tilbakemeldingspraksis.

Sammendrag (doc-fil)

×
Gabrielle Hansen-Nygård

Gabrielle Hansen-Nygård

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Karin Hognestad

Høgskolen i Telemark

Pedagogiske lederes kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen. Et kvalitativt og tolkende skyggestudie.

Last ned sammendrag (pdf-fil)

×
Karin Hognestad

Karin Hognestad

Høgskolen i Telemark

Christina Bauck Jensen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Et studium av matematikkpraksiser på bygg- og anleggsfag med fokus på praksiser i teoriklasserom, skolens verksted og praksisfelt.

Sammendrag (doc-fil)

×
Christina Bauck Jensen

Christina Bauck Jensen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Andreas Reier Jensen

Universitetet i Agder

Veiledningsritualet. En dialektisk studie av formaliserte veiledningssamtaler i lærerutdanningens praksisperiode.

×
Andreas Reier Jensen

Andreas Reier Jensen

Universitetet i Agder

Ketil Langørgen

Høgskolen i Bergen

«Nye lærerutdanneres profesjonelle utvikling. Ny lærerutdanner i Norge. Hvordan er det å være ny lærerutdanner? Og hvordan blir de nytilsattes kompetanse verdsatt og utviklet?»

Sammendrag (docx-fil)

×
Ketil Langørgen

Ketil Langørgen

Høgskolen i Bergen

Mette Synnøve Nordby

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

School science for vocational students - teaching and learning when using a video game as a learning resource.

Abstract (docx file)

×
Mette Synnøve Nordby

Mette Synnøve Nordby

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kai Arne Nyborg

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hvilken kulturforståelse baserer lærere i skolen seg på, og hvordan kommer denne forståelsen til uttrykk i møtet med – og ivaretakelsen av det kulturelle mangfoldet i klasserommet?

Sammendrag (docx-fil)

×
Kai Arne Nyborg

Kai Arne Nyborg

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Ann Karin Orset

Universitetet i Nordland

Ansikt til ansikt med nøytralmasken - en eksplorerende studie av maskepedagogens praktiske kunnskap.

×
Ann Karin Orset

Ann Karin Orset

Universitetet i Nordland

Kirstine Riis

Høgskolen i Telemark

Et studie af designprocesser med henblik på identifikation og kommunikation af kundskabsaspekter ved denne type processer.

Sammendrag (doc-fil)

×
Kirstine Riis

Kirstine Riis

Høgskolen i Telemark

Fredrik Mørk Røkenes

NTNU

Develop a theoretical and practical framework for teaching skills in digital competence at Norwegian teaching institutions (fler mål).

Sammendrag (doc-fil)

×
Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes

NTNU

Nora Sitter

NTNU

Pedagogisk dokumentasjon som transformativt potensial i estetiske læringsprosesser.

×
Nora Sitter

Nora Sitter

NTNU

Lisbeth Skreland

Universitetet i Agder

Hvordan framtrer normer og regler i en barnehagekontekst og hvilken kunnskap og hvilke verdier uttrykkes gjennom normer og regler i barnehagehverdagen?

Sammendrag (docx-fil)

×
Lisbeth Skreland

Lisbeth Skreland

Universitetet i Agder

Annfrid Rosøy Steele

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hvordan kan lærerutdanneres undervisningspraksis gjennom vektlegging av FoU videreutvikle profesjonell identitet hos seg selv og hos studentene ved de nye profesjonsutdanningene ved Universitetet i Tromsø?

Sammendrag (docx-fil)

×
Annfrid Rosøy Steele

Annfrid Rosøy Steele

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Bodil Svendsen

NTNU

How might the use of the digital tool “Fornybare Trøndelag” (hereafter called sustainable Trøndelag) in teaching influence science students through an exploratory approach to learning?

Sammendrag (docx-fil)

×
Bodil Svendsen

Bodil Svendsen

NTNU

Jon Helge Sætre

Norges musikkhøgskole

Hvilke omfang og betydning har musikkmetodikk i grunnskolelærerutdanninger med musikk, hvilke musikkmetodiske emner, prinsipper og konsepsjoner finnes i utdanningene, og hvilke variasjoner og fellestrekk finnes på institusjonsnivå?

Sammendrag (pdf-fil)

×
Jon Helge Sætre

Jon Helge Sætre

Norges musikkhøgskole

Arne Kristoffer Tynæs

Høgskolen i Bergen

Hvordan artikuleres dannelsesbegrep i to gitte dramapraksiser?

 

 

×
Arne Kristoffer Tynæs

Arne Kristoffer Tynæs

Høgskolen i Bergen

Roy Aksel Waade

Høgskolen i Nord-Trøndelag

I hvilken grad egner Soundpainting seg som metode i forbindelse med improvisasjonsundervisning i grunnskole og kulturskole?

×
Roy Aksel Waade

Roy Aksel Waade

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Julie Ane Ødegaard

Universitetet i Bergen

Hvilken rolle har skolevalgene i den politiske oppdragelsen av elever i den videregående skole?

Sammendrag (doc-fil)

Poster

×
Julie Ane Ødegaard

Julie Ane Ødegaard

Universitetet i Bergen

Hilde Hofslundsengen

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Hvilken skrivekompetanse har norske fireåringer, og hvilken effekt kan en skriveintervensjon i barnehagen ha på fireårige barns skrivekompetanse?

Sammendrag (docx-fil)

×
Hilde Hofslundsengen

Hilde Hofslundsengen

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Rolf Baltzersen

Høgskolen i Østfold

Hvordan kan studentarbeid i globale wikifellesskap støtte design og utvikling av pedagogiske prinsipper for kollektiv kunnskapsutvikling?

Sammendrag (odt-fil)

×
Rolf Baltzersen

Rolf Baltzersen

Høgskolen i Østfold
Top