Seminar 16

17. – 18. november 2014

Sted: Trondheim, NTNU Campus Moholt

Foto: Torill Ryghaug

Mandag 17. november: JB41 – 4. etasje blokk B

12.00 – 12.15 Velkomst ved Thorolf Krüger
12.15 – 13.45 Prosesseminar for Reidun Faye. Opponent: Halla Holmarsdottir
13.45 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Prosesseminar for Ingeborg Sæbøe Holten. Opponent: Anna-Lena Østern
16.00 – 16.10 Pause og forflytning til 1. etasje og JB11 (flerbruksrommet)
16.15 – 17.15 Playbackteater: Kull 2 sine forskningsfortellinger. Ved Teater Momentum Quartet med Anna-Lena Østern som spilleder. ROM: JB11

17.25 – 18.10 Middag på campus Moholt i SiT-kantinen

18.15 – 19.45 Prosesseminar for Cherise Kristoffersen. Opponent: Kari Smith. Rom JB41

Tirsdag 18. november: JB41 – 4. etasje blokk B

08.00 – 09.30 Prosesseminar for Knut Ove Æsøy. Opponent: Peter Sohlberg
09.30 – 11.30 Disputasen som sjanger, ved Jon Smidt
——————– Hva spør opponentene om?, ved Anna-Lena Østern
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 15.00 Pecha Kucha: Alle i kull 2 presenterer et aspekt av sin forskning
15.00 – 16.30 Dimittering av kull 2 med taler og utdeling av deltakerbevis.

18.00 -> Festmiddag på Kvilhaugen gård

Top