Seminar 4 Trondheim

12.–13. november 2019

Sted: NTNU Trondheim Campus Kalvskinnet. Informasjon om parkering ved NTNU campus Kalvskinnet.

Påmeldingen har ikke åpnet.

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Tirsdag 12. november

11.00–11.15 Velkommen v/ kullkoordinator Ellen Beate Hansen Sandseter (NTNU) og daglig leder i NAFOL Kari Smith

11.15–12.15 Profesjonsteori og etikk v/ professpr Thomas Dahl (NTNU)

12.15–13.15 Lunsj

13.15–16.00 Kvalitativ forskning v/ professor May Britt Postholm (NTNU)

16.00–16.15 Pause

16.15–17.15 Publisering v/ professor Kari Smith (NTNU)

17.15–18.30 Pause – tilbake til hotellet

18.30 kommer

19.30 kommer

Onsdag 13. november

09.00–12.00 Academic writing v/ professor Pat Thomson (University of Nottingham)

12.00–13.00 Lunsj

13.00–15.00 GRUPPER: Tilbakemelding på tekst

  • Skriv et abstrakt til en konferanse (Engelsk)

15.00–15.15 Pause

15.15–15.45 GRUPPER: Gruppediskusjon – veilederens rolle i skriveprossessen

15.45–16.00 Oppsummering og avslutning v/ kullkoordinator Ellen Beate Hansen Sandseter

Top