Seminar 3 Trondheim

2.–3. september 2019

Sted: Dronning Mauds Minne Høgskole. Finn frem til Dronning Mauds Minne Høgskole.

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist: søndag 4. august

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Mandag 2. september

11.00–11.15 Velkommen v/ professor Ellen Beate H. Sandseter (DMMH) og daglig leder Kari Smith

  • Kunstnerisk innslag v/ ph.d.-stipendiat Audun Mollan Kristoffersen
  • Informasjon om DMMH

11.15–12.15 Utfordringer ved å samle data fra unge informanter v/ førsteamanuensis Kris Kalkman (DMMH)

12.15–13.00 Lunsj

13.00–15.00 Workshop: Kvalitativ forskning og analyse v/ professor Ellen Beate H. Sandseter

15.00–15.30 Pause

15.30–17.15 Fra konferansepresentasjon til artikkel v/ professor Kari Smith (NTNU)

19.00–19.30 Nidarosdomen

19.30 Middag på Lian. Vi drar opp og ned med trikken

Tirsdag 3. september

09.00–11.30 Lage poster v/ dosent Alex Strømme (NTNU)

11.30–12.30 Lunsj

13.00–14.30 Gruppearbeid

  • Til dette seminaret skal dere skrive et abstract til en konferanse dere kunne tenke dere å delta på. Dere vil få tilbakemelding på abstractene i grupper når vi møtes på seminaret.

14.30–14.45 Pause

14.45-15.30 Masterclass

15.30–16.00 Oppsummering og avslutning

Top