NAFOL-integrerte ph.d.-kurs

NAFOL har integrert noen ph.d.-kurs i sine seminarer for ph.d.-stipendiater. Det betyr at ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL kan få deler av seminarprogrammet godkjent som ph.d.-kurs og ta ut studiepoeng dersom de tilfredstiller kravene til de enkelte ph.d.-kursene.

Alle ph.d.-stipendiater som er tatt i NAFOL må melde seg opp i disse emnene. Har du spørsmål? Ta kontakt med Anna Synnøve Hovstein.

PLU 8014 – Akademisk skriving (5 stp)

Kurset er et forskerkurs i akademisk skriving. Fokus i kurset er på hvordan man skriver innenfor ulike akademiske sjangrer, fra tette beskrivelser i kvalitativt orienterte studier til tynne beskrivelser ved hjelp av statistisk analyse. Det er ønskelig at kurs­deltakerne arbeider med eget datamateriale i kursopp­gavene.

Emnebeskrivelse

Oversikt moduler (doc-fil)

Fagansvarlig: Kari Smith

PLU 8017 – Forskningsformidling (5 stp)

Kurset er et forskerkurs i formidling av forskning. Fokus i kurset er på hvordan man formidler  innenfor ulike kontekster som på web, i fagtidsskrifter, ved konferanser og i forbindelse med disputas.

Emnebeskrivelse

Oversikt over moduler (doc-fil)

Fagansvarlig: Kari Smith

PLU 8018 – Profesjonsteori (5 stp)

Innenfor seks ulike moduler gjennomgås sentrale posisjoner i moderne profesjonsteori og over profesjonalisering som historisk prosess, med vekt på lærerprofesjonens framvekst. «Klassikere» gjennomgåes.

Emnebeskrivelse

Oversikt over moduler (doc-fil)

Fagansvarlig: Kari Smith

PLU 8023 – Fagdidaktikk som forskningsfelt (5 stp)

NB: Ikke tilbud til kull 6, kull 7 og kull 8

Fagdidaktikkens teori og forskning, kunnskap om utfordringer forskningsmessig i forhold til fagdidaktikk, sammenlignende fagdidaktikk.

Emnebeskrivelse

Oversikt over moduler (doc-fil)

Fagansvarlig: Kari Smith

PLU 8027 – Lærerutdanningsforskning (5 stp)

Kurset er et forskerkurs i lærerutdanningsforskning. Fokus i kurset er retninger innenfor lærerutdanningsforskning på et globalt så vel som på et nasjonalt nivå. Det er ønskelig at deltakerne arbeider med eget forskningsprosjekt gjennom hele kurset og knytter dette til retninger innenfor lærerutdanningsforskning.

Emnebeskrivelse

Oversikt over moduler (doc-fil)

Fagansvarlig: Kari Smith