Ph.d.-kurs

NAFOL-integrerte ph.d.-kurs:

NAFOL har integrert noen ph.d.-kurs i sine seminarer for ph.d.-stipendiater. Det betyr at ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL kan få deler av seminarprogrammet godkjent som ph.d.-kurs og ta ut studiepoeng dersom de tilfredstiller kravene til de enkelte ph.d.-kursene.

Les mer om NAFOL-integrerte ph.d.-kurs

Eksterne kurs (uten støtte):

En oversikt over ph.d.-kurs som NAFOLs nettverksinstitusjoner arrangerer som kan være av interesse for NAFOL-studenter. Disse er ikke NAFOL-støttet.

Les mer om eksterne kurs