Nettverket

  Institusjon Navn e-post
Vitenskapelig Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Ingar Pareliussen ipa@dmmh.no
Administrativ Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Ingar Pareliussen ipa@dmmh.no
Vitenskapelig Høgskolen i Innlandet Lise Iversen Kulbrandstad lise.kulbrandstad@inn.no
Administrativ Høgskolen i Innlandet Susan Nacey susan.nacey@inn.no
Vitenskapelig Høgskulen i Volda Anne Øie anne.oie@hivolda.no
Administrativ Høgskulen i Volda Anne Øie anne.oie@hivolda.no
Vitenskapelig Høgskolen i Østfold
   
Administrativ Høgskolen i Østfold Arnstein Hjelde arnstein.hjelde@hiof.no
Vitenskapelig Høgskulen på Vestlandet Solvejg Jobst Solvejg.Jobst@hib.no
Administrativ Høgskulen på Vestlandet Solvejg Jobst Solvejg.Jobst@hib.no
Rådsleder Høgskulen på Vestlandet Knut Steinar Engelsen knut.engelsen@hvl.no
Vitenskapelig NLA Høgskolen Vegard Kvam vegard.kvam@nla.no
Administrativ NLA Høgskolen Vegard Kvam vegard.kvam@nla.no
Vitenskapelig Nord universitet Anne Marit Valle anne.m.valle@nord.no
Vitenskapelig Nord universitet Ann Karin Orset ann.k.orset@nord.no
Vitenskapelig Norges idrettshøgskole Gro Styrmo gro.styrmo@nih.no
Administrativ Norges idrettshøgskole Kristian Sollesnes kristian.sollesnes@nih.no
Vitenskapelig Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Hans Erik Lefdal hans-erik.lefdal@nmbu.no
Administrativ Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Hans Erik Lefdal hans-erik.lefdal@nmbu.no
Vitenskapelig Norges musikkhøgskole Øyvind Varkøy oivind.varkoy@nmh.no
Administrativ Norges musikkhøgskole Solveig Christensen solveig.h.christensen@nmh.no
Vitenskapelig NTNU Kari Smith kari.smith@plu.ntnu.no
Administrativ NTNU Camilla Røtne camilla.rotne@ntnu.no 
Vitenskapelig OsloMet – storbyuniversitetet Kristin Walseth Kristin.Walseth@hioa.no
Administrativ OsloMet – storbyuniversitetet Brynhild Simonsen brysi@oslomet.no
Vitenskapelig Universitetet i Agder Astrid Birgitte Eggen astrid.b.eggen@uia.no 
Administrativ Universitetet i Agder Øyvind Nystøl oyvind.nystol@uia.no
Vitenskapelig Universitetet i Bergen Mette Susanne Andresen mette.andresen@math.uib.no
Administrativ Universitetet i Bergen Kåre Helleve kare.helleve@psych.uib.no
Vitenskapelig Universitetet i Stavanger Ingrid Nielsen ingrid.nielsen@uis.no 
Administrativ Universitetet i Stavanger
Solveig Röwekamp solveig.rowekamp@uis.no
Vitenskapelig
Administrativ
Universitetet i Sørøst-Norge Lars Frers lars.frers@usn.no
Vitenskapelig Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Gry Paulgaard gry.paulgaard@uit.no
Administrativ Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Nina Norum Anda nina.n.anda@uit.no
Top