NAFOLs råd

NAFOLs råd består av en representant fra hver av de samarbeidende institusjonene. Dette vil i hovedsak være andre medlemmer enn de som sitter i NAFOLs styre, og møte i rådet vil bli avholdt en gang per år. Rådet skal fungere som rådgivende organ overfor styret når det gjelder prinsipielle og strategiske saker.

Leder:  Jan Olav Fretland, Høgskulen på Vestlandet
Nestleder: Sonni Olsen, Universitetet i Tromsø
Sektretær: Kari Smith, NTNU