Samling for ledere av ph.d.-programmene og ledere for lærerutdanningene i NAFOL-nettverket

«Gjøre hverandre gode»

NAFOLs nettverkssamlinger har som hensikt å styrke og kartlegge videre samarbeid etter år 2021. Til samlingene inviteres tre representanter fra hver nettverksinstitusjon, den ene representanten bør være leder for ph.d.-programmet.

Forslag til representanter:

  • Leder for ph.d.-programmet
  • Dekan/leder for lærerutdanningen
  • Ph.d.-koordinator (administrativ koordinator)

NAFOL dekker reise og overnatting for deltakerne. Reise og overnatting bestilles ved å kontakte grupper.trondheim@berg-hansen.no

Høgskulen på Vestlandet, 1. – 2. november 2018

Sted: Bergen, Campus Kronstad

Påmeldingen er stengt

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Etasjeplan campus Kronstad (pdf-fil)

Torsdag 1. november

Rom: F452 (F452 er 1,5 meter til venstre når du kommer ut av heisen (eller trapperommet) i 4. etasje – dersom du har funnet F fløyen i 1. etasje)

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.30 Velkommen

  • Velkommen  fra vertsinstitusjonen v/ NAFOLs rådsleder Knut Steinar Engelsen, professor ved Høgskulen på Vestlandet
  • Hilsen fra NAFOLs styre v/ NAFOLs styreleder Thomas Moser, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Tankene bak ideen om et ph.d.-ledernettverk v/ NAFOLs daglig leder Kari Smith, professor ved NTNU

13.30 – 15.00 Presentasjon av egne ph.d. program; styrke, utfordringer, planer. Lederne for ph.d.-programmene presenterer (ca. 10 minutter hver)

15.00 – 15.30 Pause, forfriskninger

15.30 – 16.30 Erfaringer fra forskerskole, nettverksoppbygging og NAFOL v/ NAFOLs styremedlem Per-Olof Erixon, professor ved Umeå Universitet

16.30 – 16.45 Pause

16.45 – 17.45 Grupper: Diskusjon om strukturen på et eventuelt nettverk

17.45 – 18.00 Oppsummering i plenum, praktisk informasjon om middag v/ NAFOLs daglig leder Kari Smith

19.30 Middag i Bergen sentrum. Finnegården: FG Restaurant & Bar. Finnegården 2A.

Fredag 2. november

09.00 – 10.00 Hvorfor etablere et ph.d.-nettverk innenfor NAFOL? Et rektorperspektiv v/ Petter Aasen, rektor Høgskolen Sørøst-Norge

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Grupper: Hva vil vi/vil vi ikke samarbeide om? Hvor får vi midler fra?

11.00 – 11.30 Oppsummering av gruppearbeidet v/ Thomas Moser, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

11.30 – 12.00 NAFOL sin ‘signatur pedagogikk’ v/ NAFOLs daglig leder Kari Smith

12.00 – 12.15 Veien videre, neste samling v/ NAFOLs daglig leder Kari Smith

12.15 Lunsj 

Top