Konferanseblogg

Networking på NERA 2013

av Anna-Lena Østern, 8. april 2013

NERA er en godt etablert nordisk konferanse for pedagoger ved universitet og høgskoler.  I denne bloggen skriver jeg om hva akkurat denne konferansen har betydd for meg som representant for NAFOL i  forhold til internasjonalt samarbeid og networking.  Det ble nemlig noen intensive dager og en god innhøsting av mulige profesjonelle kontaktpunkter som en følge av NERA. Jeg vil begynne med et møte.

Hun sitter på andre siden av bordet, den islandske lærerutdanneren. Hun vil bli opptatt på et norsk ph.d.-program, og hun vil at jeg skal veilede henne. Hun er ivrig, og hun har funnet et godt forskningstema, et tema jeg har lyst til å veilede på.  Samtidig må jeg spørre om forutsetningene for å kunne gjennomføre et doktor­gradsprosjekt i Norge er til stede. Økonomi? Støtte fra egen familie? Vilje til å skrive på engelsk? Vilje til å komme til Norge på opplæringsdelens kurs? Og noe mer praktisk: tilgang til skoler for å få gjort feltarbeidet for en etnografisk studie? Og skypeveiledning som det ”normale”?  Jeg har nettopp hørt henne legge fram et paper sammen med en annen islandsk lærerutdanner, og jeg har tro på hennes kapasitet til å gjennomføre et doktorgradsprosjekt. Vi lager en muntlig avtale. Vi er i en networking prosess.

Hennes tilfelle gir relieff til de ulike vilkår ph.d.-studenter i Island og i Norge har for sine prosjekter. Det samme hørte jeg også sagt i løpet av de to dagene med felles seminar med NAFOLs kull 1 og en gruppe islandske ph.d.-studenter i forkant av NERA-konferansen mars 2013 i Reykjavik.

En konferanse er mye mer enn å lytte på paperpresentasjoner og å selv present­ere. Den er et sted hvor det er mulig å ta temperaturen på forskningsfelt av interesse, orientere seg, og ikke minst, å finne interessante sakkyndige og sam­arbeids­partnere for mulige fremtidige prosjekt.  Oppsummert ga NERA-konferansen følgende:

Jeg fant et mulig komitemedlem for en sakkyndiggranskning. Jeg planla et NAFOL utenlandsseminar i Danmark sammen med den danske verten. Jeg inviterte vår islandske samarbeidspartner til et NAFOL-seminar nå i april. Jeg var med i drøfting av et mulig felles prosjekt.

NERA gav også meg noen nye konferanseerfaringer: Jeg presenterte paper sammen med en av mine norske ph.d.-studenter i NAFOL. Det har jeg ikke gjort før. Jeg hadde symposium sammen med to av mine forhenværende ph.d.-studenter i Finland. Jeg lyttet på noen NAFOL-studenters presentasjoner og jeg fikk se dem fungere godt i en internasjonal sammenheng!

Storm, snøvær og sterk vind ga også konferanseuken farge, og for en av deltakerne erfaringen med å bli  løftet opp av vinden et øyeblikk ved Gullfoss – for så å få lande like hel.

Beste kvedjur,
Anna-Lena

Top