Veiledersamling 2019

 • 13.–14. juni Summer School, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet: Alta
 • 26. november, NTNU Trondheim

NAFOL Summer School 2019

13.–14. juni, UiT Norges arktiske universitet, campus Alta

NB! Foreløpig program. Endringer kan komme.

Påmeldingen er stengt.

Hotell: Scandic Alta

Det tar ti minutter å gå fra hotellet til campus.

Kart over campus Alta

Torsdag 13. juni

09.00–10.00 Plenum: Hva skal vi med et senter for fremragende lærerutdanning? Erfaringer etter 7,5 år med ProTed, Professional Learning in Teacher Education, Norges første senter for fremragende utdanning. v/ dosent Siw Skrøvset, UiT Rom 1042

10.00–10.15 Pause

10.15–11.00 Plenum: A view to the North: A consideration of curriculum, teaching and learning in Norway and Canada v/Associate Professor Tim Fletcher, Brock Unversity (PDF)

11.00–11.45 Grupper: Gruppediskusjoner

 • Similarities and differences in the Norwegian and (Canadian) system

11.45–12.45 Lunsj

12.45–15.00 Tilbakemelding på tekster for ph.d.-stipendiatene v/ kullkoordinatorene og veiledere

15.00–15.15 Pause

15.15–16.45 Du deltar som tilhører på prosesseminar eller masterclass.

15.15–16.00 Masterclass

 • Kull 9: Mette Marit Jenssen møter professor Peder Haug (Høgskulen i Volda) Rom: 1087
 • Tema: Profesjonelt lærersamarbeid og pedagogisk skoleledelse

15.15–16.45 Prosesseminar

 • Kull 7: Wenche Hammer Johannesen møter professor Ingrid Helleve (Universitetet i Bergen) Rom: 2025
  • Tittel: Læreres oppfatninger og refleksjoner om læring og undervisning
 • Kull 7: Karina Rose Mahan møter professor Dina Tsagari (OsloMet) Rom: 2025
 • Kull 8: Anne Mette F. Karlsen møter professor Sven Erik Hansén (Åbo Akademi) Rom: 2026
  • Doktorgradsprosjektets formål er å utforske lærersamtaler i Lesson Study, men tanke på hva som kan fremme profesjonslæring. Fokuset er både på hva som diskuteres av lærerne og grunnlaget for dette og betydningen av ulike interaksjoner mellom deltakerne i samtalen.

17.45 Avreise fra hotellet til Sorrisniva: Middag og sosialt/kulturelt

Fredag 14. juni

NB: Dersom du ønsker å delta 14. juni, må du selv dekke overnatting for 13.–14. juni.

09.00–10.00 Plenum: Keynote ved professor Peder Haug (Høgskulen i Volda)

 • Kunnskapsgrunnlaget for reformene i norsk lærarutdanning for grunnskulen i perioden 1973-2017. Spørsmålet som er stilt er dette: Kva er bakgrunnen for reformene i lærarutdanninga i denne perioden og korleis har dei blitt utvikla? Foredraget går i liten grad inn på dei konkrete endringane som er gjort i dei seks reformene det er tale om. I staden drøfter eg kva som er grunnlaget for at det blir vedtatt endringar og kva kunnskapsgrunnlaget er for utviklinga av dei nye ordningane.

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Paneldebatt: Utdanningens utfordringer i et flerkulturelt samfunn/Educational challenges in a multi-cultural society v/ dosent Siw Skrøvseth (UiT), professor Peder Haug (Høgskulen i Volda), Associate Professor Tim Fletcher (Brock University), professor Kari Smith (NTNU). Ledes av NAFOL-student Bjørnar Ødegårdstuen.

11.15–11.30 Pause

11.30–11.45 Plenum:  Avslutning v/ NAFOL-teamet og Kari Smith

12.15–13.15 Lunsj i kantina

13.00 Avreise

Top