Veiledersamling 2019

  • 13.–14. juni Summer School, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet: Alta
  • 26. november, NTNU Trondheim

NAFOL Summer School 2019

13.–14. juni, UiT Norges arktiske universitet, campus Alta

NB! Foreløpig program. Endringer kan komme.

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist: 30. april

Torsdag 13. juni

09.00–10.00 Plenum: Keynote v/ dosent Siw Skrøvset, UiT

10.00–10.15 Pause

10.15–11.00 Plenum: A view to the North: A consideration of curriculum, teaching and learning in Norway and Canada v/Associate Professor Tim Fletcher, Brock Unversity

11.00–11.45 Grupper: Gruppediskusjoner

  • Similarities and differences in the Norwegian and (Canadian) system

11.45–12.45 Lunsj

12.45–15.00 Tilbakemelding på tekster for ph.d.-stipendiatene v/ kullkoordinatorene og veiledere

15.00–15.15 Pause

15.15–16.45 Du deltar som tilhører på prosesseminar eller masterclass. Mer informasjon kommer.

17.30 Avreise Sorrisniva: Middag og sosialt/kulturelt

Fredag 14. juni

NB: Dersom du ønsker å delta 14. juni, må du selv dekke overnatting for 13.–14. juni.

09.00–10.00 Plenum: Keynote ved professor Peder Haug (Høgskulen i Volda)

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Paneldebatt: Utdanningens utfordringer i et flerkulturelt samfunn/Educational challenges in a multi-cultural society v/ dosent Siw Skrøvseth (UiT), professor Peder Haug (Høgskulen i Volda), Associate Professor Tim Fletcher (Brock University), NAFOL-student, professor Kari Smith (NTNU)

11.15–11.30 Pause

11.30–11.45 Plenum:  Avslutning v/ NAFOL-teamet og Kari Smith

12.15–13.15 Lunsj

13.00 Avreise

Top