NAFOL profile: Hege Myklebust

Meaningful writing – use of blogs, games and social media in the education of writing

Hege MyklebustMy PhD-project is a part of the the Research Council at Norway project “Learning in the 21st century: Capitalizing on students’ digital strengths; compensating for desired capabilities” financed by PRAKUT  means.

A reason why this project has been formed, is the ever growing pressure towards school to open up to and start using the great potential that presumably is a part of the digitalization our community is going through.

In the description of focus area 4 it says:

Skal vi forstå hvordan barn, unge og voksne utvikler seg og tilegner seg kunnskap, er det ikke nok bare å gripe de komplekse læringsprosesser som foregår innenfor hver enkelt arena. Man må i tillegg ha en forståelse for hvordan samspillet mellom disse arenaene fungerer. Det er derfor behov for mer systematisk kunnskap om hvordan pedagoger i praksis kan integrere barn og unges livsverden og samlede livserfaringer i sin pedagogiske virksomhet. Det er nødvendig å studere hvilke virkemidler som bidrar til å øke motivasjon og læringsutbytte.

This is where my project is meant to contribute – I want to study how teachers in lower and upper secondary school may draw upon the life world and experiences of the students in their writing education.

What happens when the teachers of Norwegian use the adolescents’ digital text- and writing experiences from outside school in a school context?

I have my education from the University of Bergen, where I majored in Nordic languages and literature in 1996. Since then I have worked several years in different voluntary organizations, before I came back to my subject as a teacher in Norwegian language at the teacher education at Stord/Haugesund University College. I have been teaching there since 2004, and recently started my PhD project.

Top