Konferanseblogg

Førstereis på konferanse!Konferansehefte NERA2016. foto

Min tur til NERA, Helsinki mars 2016

Av Line Lobben Jensen, kull 6

I høst var jeg i godt driv og sendte for sikkerhets skyld inn to abstracts til NERA 2016. Begge ble godkjent, og etter litt iherdig jobbing tett oppunder avreise dro jeg til Helsinki med en poster[1] og et paper[2] i bagasjen.

Jeg var forberedt på å reise aleine, men heldigvis viste det seg at både Anne-Mette Bjøru (kull 6) samt kollega Susen Lyden fra HSN også skulle være med. Det var veldig bra å ha selskap av flotte kolleger, for det er litt overveldende å være med på et slikt stort arrangement aleine. Takk til dere for fine diskusjoner, gode sosiale stunder og engasjement!

Konferansen fant sted på Helsinki Universitet, et ærverdig bygg i sentrum. Her var det nok av lange ganger, marmorstatuer og bilder av fordums storheter, så arkitekturen i seg selv er verdt et besøk. Den sentrale plasseringen gjorde det også lett å innta bedre lunsjer og måltider på ulike kafeer og etablissementer rundt om. Her er det verdt å nevne den storslagne Fazer-butikken, hvor man kan få dekket de fleste sunne og usunne tilbøyeligheter. Fokus er jo her sjokolade, men det ble godt balansert av den generøse salat-baren i andre ende av lokalet. Butikken er for øvrig også en arkitektonisk perle.

Så til det mer faglige. For meg var det spennende å kunne velge mellom mange interessante sesjoner. Valget falt ofte på Network 7, «Value issues and Social Relations in Education», selv om jeg egentlig hadde meldt meg på Network 6, «Educational Leadership Network». Her må jeg nok undersøke litt mer fremover, for å finne ut hvor jeg passer best. Det var veldig inspirerende å delta på disse. Så mye interessant forskning og arbeid som blir gjort rundt om! Dog er det litt vanskelig når det er 23 ulike parallellsesjoner, det var mange ting jeg gjerne skulle vært på og fått med meg! Håper det kommer en sammenfatning i etterkant med flere papers. Fra sesjonene fikk jeg med meg mye nyttig inn mot mitt arbeid og er i gang med å se på dette i mer detalj.

Som førstereis la jeg jo også merke til at mange av deltakerne kjenner hverandre godt, etter flere år i forskningsfellesskap og ulike former for samarbeid. Det var moro å se spennet i forskning og erfaring, som blir særlig synlig på slike konferanser.

Paperpresentasjonen gikk bra, selv om det ikke var så mange innspill som jeg hadde håpet. Men det var mange tilhørere og en del kommentarer i etterkant.

Om man kan tillate seg å være litt kritisk, så synes jeg at posterpresentasjonene med fordel kunne vært bedre behandlet. Det var om lag 10 postere totalt, men vi var plassert langt borte fra ‘der det skjedde’ og få gikk forbi. Dessuten skulle posterne presenteres samtidig som den første sesjonen på konferansen, så vi presenterte mest for hverandre i grunnen. Takk særlig til Anne-Mette, som tok seg tid til å komme allikevel! Men, det skal sies at vi som hadde postere jo da hadde god tid til å se på hverandres og knytte kontakter. I tillegg så var det for meg veldig lærerikt å jobbe fram posteren, og viktig med tanke på videre arbeid. Så anbefaler alle å lage poster, men håper samtidig at konferanse-organisatorer kan gi disse en mer ‘verdig’ plassering.

 

Alt i alt så har dette vært en lærerik tur, og jeg sitter igjen med mange inntrykk og erfaringer. Nå er det etterarbeidets time, for å få tatt disse med meg videre inn arbeidet mitt.

 

Beste hilsener,

Line L. Jenssen

 

NERA-førstereis

[1] “Approaching the realization of children’s rights in schools through educational leadership development and Educational Design Research (EDR). Experiences from Norway”

[2] “Educational leader’s perception of their role regarding ethical and human rights issues”

Plenumsal. foto

The Great Hall. Her var åpning, avslutning og Key Notes. Flott sted!

 

fazer. foto

Så til det mer sosiale! Her fra Fazer-butikken, noe for enhver smak!

 

Helsinki. Foto

Stemningsbilde fra byen

 

Traktorer på universitetsplassen. Foto.

På fredag (konferansens siste dag) var det også stor landbruks-demonstrasjon rett utafor universitetet. De demonstrerte mot kutt fra EU- noe som har fått store negative følger. Usedvanlig mye traktorer! Og antakeligvis første og siste gang sessions blir omtrent avbrutt på grunn av tuting fra landbruksmaskiner.

 

bilde av poster. foto

Her er posteren, litt uskarp dessverre!

Top