Kontakt

NAFOLs daglige ledelse er lagt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Kontaktinformasjon:

e-post:

post@nafol.net

Telefon:

73 59 04 60

Besøksadresse:

NTNU

Institutt for lærerutdanning

Jonsvannsveien 82

Postadresse:

NAFOL

NTNU

Institutt for lærerutdanning

7491 TRONDHEIM

Hvem kan svare på hva?

Administrative spørsmål om tilbudet til ph.d.-stipendiater: Anna Synnøve Hovstein og Monika S. Nyhagen

Administrative spørsmål om tilbudet til førstelektorkandidater: Monika S. Nyhagen

Faglig innhold: Kari Smith

Spørsmål vedrørende påmeldinger til seminarer, konferanse, etc.: Monika S. Nyhagen

Nettsiden: Monika S. Nyhagen

Opptak: Anna Synnøve Hovstein

Økonomiske støtteordninger: Anna Synnøve Hovstein

 

 

Kari Smith

Daglig faglig leder

kari.smith@ntnu.no

73 59 04 26

 

Anna Synnøve Hovstein

Seniorkonsulent

anna.synnove.hovstein@ntnu.no

73 59 04 67

 

Monika Schäffer Nyhagen

Seniorkonsulent

monika.nyhagen@ntnu.no

73 59 04 18