Konferanseblogg

Grafisk materiale til Justed 2018JustEd 2018, 22.-23. mai i Helsinki

Skrevet av Anne-Mette Bjøru

Konferansen ble arrangert av The Nordic Centre of Excellence ‘Justice through Education in the Nordic Countries’ (NCoE JustEd), som er et tverrfaglig og flernasjonalt forskningssenter med fokus på handling, marginalisering og mangfold i utdanning.

Les mer om senteret her.

Tema for denne konferansen var ‘Promoting justice through education’. Det var 180 deltakere, hovedsakelig fra alle de nordiske landene, men også fra andre europeiske land, samt Afrika, Asia, New Zealand og Sør- og Nord-Amerika. Å delta på en slik forholdsvis liten konferanse var bra. Det var enklere å få oversikt over både parallelle sesjoner og deltakere – så det var lettere å velge hvilke sesjoner å følge, pluss at praten gikk godt i pauser og over kaffen.

Det var ett plenumsforedrag per dag, begge med fokus på inkludering. Den første om immigranter sine muligheter til deltakelse i høyere utdanning, og hvordan skolevalg i Finland kan lede til sosiale forskjeller. Andre dag handlet plenum om hvor viktig det er å jobbe med elevers språkbruk som diskriminerer og bidrar til sosial ulikhet, samt om skolen og lærerutdannere sin rolle i å motarbeide undertrykkelse.

Forelesning i plenum. Photo

Plenum: Gender and sexuality in education. F.v. chair Jukka Lehtonen, keynote speaker Professor Ann Phoenix, keynote speaker Professor Dennis Francis og discussant Jón Ingvar Kjaran

Plenum: Gender and sexuality in education. F.v. chair Jukka Lehtonen, keynote speaker Professor Ann Phoenix, keynote speaker Professor Dennis Francis og discussant Jón Ingvar Kjaran.

Det var to intensive dager! I tillegg til tankevekkende plenumsmøter, så var det relevante symposium og gode paperpresentasjoner. Jeg deltok med posterpresentasjon og det var veldig gøy. Gruppen av personer som presenterte samtidig hadde svært forskjellige prosjekter, noe som gjorde presentasjonsrunden både variert og interessant. Vi hadde et lydhørt publikum som stilte mange spørsmål, og det ble en god diskusjon i etterkant. Dette er et av mange positive momenter med poster presentasjoner; presentasjonsformen gir både tid og rom for lengre dialog enn det paperpresentasjoner gjør. På denne konferansen var det satt av en og en halv time til posterpresentasjonene, med fem minutters gjennomgang av hver poster og påfølgende samtale. Dette skapte en mulighet for grundig debatt og utveksling av ideer til videre arbeid. Alt i alt var det en inspirerende og lærerik konferanse.  

Tusen takk til NAFOL for reisestøtte til JustEd 2018!

Du kan finne mer informasjon om konferansen ved å klikke deg inn her.

Top