Konferanseblogg

bilde-1webECER 2016-konferansen

Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers

Skrevet av Elisabeth Iversen, kull 5

ECER er en stor konferanse med omtrent ca. 2600 deltagere. Mitt reisebrev vil dreie seg spesielt om det nettverket jeg tilhører: Environmental and Sustainability Education Research, ESER. Diskusjonen innenfor dette nettverket handlet om PISA og testkultur i skolen og hvordan dette ikke nødvendigvis går overens med målene for utdanning for miljø og bærekraftig utvikling. Som Gert Biesta sa i en session (i et annet nettverk vel og merke): ‘Even good ideas becomes neo-liberalistic’ og viste til at nå skal også empati, samarbeidsevne og lignende egenskaper måles gjennom PISA-testing.

Tittelen på det jeg presenterte var: ‘We did see the lapwing’ – Practicing Environmental Citizenship in upper-secondary science education. I forkant fikk jeg svært god hjelp av Torhild Høydalsvik  i kullet mitt til å klargjøre presentasjonen. Presentasjonen var didaktisk vinklet, med det overordnede spørsmålet: Hvordan praktisere miljøbevisst medborgerskap i naturfagundervisninga? Jeg fikk flere kommentarer i etterkant, og hvor spørsmålene sier noe om hvor jeg befinner meg i dette forskningslandskapet. Jeg fikk inntrykk av at det er få som har gjort lignende forskning hvor videregående elever har praktisert miljøbevisst medborgerskap i naturfag ved bruk av nærmiljøet. 

Dbilde-2webet er mange inntrykk å fordøye etter å ha møtt og diskutert utdanningsforskning og deltatt på ulike sesjoner. I tillegg ble jeg kjent med Dublin og Irland. Irland har en tung fortid som vi ble påmint blant annet gjennom en skulpturområde ved elva. Skulpturene symboliserte ‘The Great Famine’. Selve campus til UCD lå i vakre omgivelser noe utenfor sentrumskjernen. Campus hadde flere store fugledammer hvor blant annet knoppsvaner, sothøner og stokkender boltret seg med stor iver – til glede for meg som fugletitter.

Takk til NAFOL før støtten jeg fikk til å delta på denne konferansen, samt også for veiledning av tidligere utkast av artikkelen som presentasjonen bygger på.

Om konferansen

Om University College Dublin

 

Top