Konferanseblogg

8ICOM, Cape Town 7.-9. desember 2016

Multimodal Landscapes: Designing – Changing – Shaping

Skrevet av Ingrid K. Jakobsen

The International Conference on Multimodality går av stabelen annethvert år, på ulike plasser i verden. De som deltar er forskjellige type forskere og yrkesutøvere, med hovedvekt på lingvister, pedagoger, og medie- og teknologiinteresserte, men også musikk-, håndverk- og museumsforskere. Det som samler alle er interessen for multimodalitet og multimodal analyse av måten vi kommuniserer på og skaper tegn.

Ingrid Jakobsen og Elise Seip Tønnessen presenterer paper. photoDenne konferansen ga meg sjanse til å presentere en liten flik av doktorgradsarbeidet mitt sammen med biveilederen min Elise Seip Tønnessen fra UiA. Det er en ekstra trygghet i å ha en erfaren medpresentatør. I tillegg er vi to plassert på hver vår kant av landet, og å møtes ansikt til ansikt, eller ikke-digitalt om du vil, var veldig nyttig og hyggelig. Vår presentasjon kom i en av flere sesjoner som handlet om undervisning og bilder i forhold til barn, og det var flere som jobbet med engelskfaget.

Vi viste hvordan multimodalitet er til stede i engelskundervisning gjennom måten læreren designer, eller legger opp undervisningen, og måten elevene forholder seg til lærematerialet, undervisningen og egne tekster. Det jeg lærte av egen presentasjon på denne konferansen var at det som interesserer tilhørerne mest er eksemplene. Alle jeg snakket med etterpå kommenterte de gode eksemplene fra vårt prosjekt.

Ingrid Jakobsen presenterer paper. photoKonferansen samlet mennesker fra hele verden. Brasil, Chile, USA, Australia, Hong Kong, mange skandinaver og nord-Europeere, og ikke minst mange fra Sør-Afrika. Konferansespråket var engelsk, og alle presentatørene brukte Power Point. Det var to keynotes hver av de tre konferansedagene, og her er det virkelig bare å se og lære. Først vil jeg trekke fram Denise Newfield som viste fram noen av sine prosjekter i Sør-Afrika, og hadde med seg performer Malika Ndlovu (se bildet) som hun samarbeider med i et prosjekt som jobber videre med pedagogikk i det sørafrikanske prosjektet det er å bygge opp landet etter apartheid. Professor Carey Jewitt fra London presenterte et helt nytt prosjekt som handler om berøring i forhold til ikke bare touch screens slik hun allerede har jobbet med før, men digitale/virtuelle måter å berøre hverandre på uten å være på samme sted. Skype kan ikke brukes til å gi en klem – ennå. Spørsmål hun stilte var: Hva har det å si at det kan bli mulig å berøre hverandre digitalt i framtiden, og hvordan vil vi at en slik mulighet skal utformes? Hva kan et sosialsemiotisk multimodalt perspektiv bidra med når den sosiale meningsskapingen i virtuell berøring skal undersøkes og kanskje påvirkes? Utrolig spennende. Anders Björkvall fra Stockholm hadde en oversiktsforelesning, og det er gøy å kjenne at jeg henger med i de faglige svingene, og se at han i likhet med meg tar utgangspunkt i Habermas i sin oversikt over forskningens mål i forhold til teknisk, praktisk og frigjørende interesse. Sist ut av keynotes var en grundig oppsummering ved Professor Gunther Kress, der han både kommenterte konferansen som helhet og pekte framover.

I tillegg til faglig læring kommer all den uformelle læringen som ligger i å møte folk fra andre land og kulturer og å høre små drypp om hvordan det er andre steder. Det gir et perspektiv på eget land som man ikke skal undervurdere. Tusen takk til NAFOL som gjorde det mulig å delta på en så unik konferanse.Keynote speaker Denise Newfield. photo

Top