Økonomiske støtteordninger

Ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner som er i et kvalifiseringsløp til førstelektor kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Førstelektorarrangement

Ansatte ved NAFOLs nettverksinstitusjoner kan få inntil 2 000 kr i reisestøtte per førstelektorarrangement (arrangert av NAFOL) de deltar på. Støtten utbetales i etterkant av arrangementet til de institusjonene som sender faktura til NAFOL på det aktuelle antall deltakere x 2.000 kr. 

Ekstra støtte: NAFOL dekker 1 natt på hotell i forbindelse med Summer School, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet: Alta.

Fakturaen sendes:

NTNU, Felles Fakturamottak

Postboks 50, Økern, 0508 Oslo

 

Fakturaen merkes:

Førstelektor NAFOL, Institutt for lærerutdanning

K-sted: 678005

Prosjekt nummer:  90256704

Top