Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men vi har et tilbud til ansatte ved våre nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2019

  • 14. mars, NTNU Trondheim
  • 12.–14. juni Summer School, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet: Alta (NAFOL dekker 1 natt på hotell)
  • 8. november

14. mars

Hvor? NTNU Trondheim, campus Kalvskinnet

Rom: LY31, 3. etasje Lysholm

Elektronisk påmelding Påmeldingsfrist: 28. februar

10.00–11.00 Veiledning av masterstudenter v/ professor Kari Smith (NTNU)

11.00–11.15 Pause

11.15–12.15 Introduksjon til kvalitativ forskning 1 v/ professor Elin Angelo (NTNU)

12.15–13.00 Lunsj

13.00–14.00 Analyse av kvalitativ data v/ professor Elin Angelo (NTNU)

14.00–14.15 Pause

14.15–15.45 Tilbakemelding på tekster v/ professor Kari Smith (NTNU)*

15.45–16.15 Spørsmål og oppsummering

* Tekst som er i prosess eller opprykksplan/-søknad. Minimum 1 side og maksimum 10 sider. Selve dagen snakker du litt kort om teksten din, etterfulgt av tilbakemelding fra Kari Smith. Teksten sendes til post@nafol.net og kari.smith@ntnu.no innen 28. februar.

Top