Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men vi har et tilbud til ansatte ved våre nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

 • Fra 1. januar 2017 vil NAFOL forsøke å legge førstelektorsamlingene samtidig som ordinære NAFOL-samlinger for ph.d.-stipendiatene.
 • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
 • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
 • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

 • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2017

9. mai – Spring  School

Sted: Drammen, Høgskolen i Sørøst-Norge «Papirbredden»

09:00-10:30 Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work. Ved professor Viv Ellis (Kings College, London). Chair: Kari Smith

10:30-10:45 Pause

10:45-12:00 Norsk lærerutdanning i dag og i fremtiden – 20 min. presentasjon, så diskusjon. Barnehageforskning i Norge – aktuell utvikling: Thomas Moser (Høgskolen i Sørøst-Norge). GLU: Knut Steinar Engelsen (Høgskulen på Vestlandet). Trinn 8-13: Marit Ulvik (Universitetet i Bergen). Chair: Eirik Aarskog (kull 7)

12:00-13:00 Lunsj i cafeen 1. etasje

13:00-14:30 Gruppediskusjoner (10 personer per gruppe). Lærerutdanningen i det 21. århundre. Hva bør endres? Chairs: Tanja Walla (kull 5), Ingrid Jakobsen (kull 5), Joakim Evensen Hansen (kull 6), Vibeke Øie (kull 6), Svein Heddeland (kull 7), Jannike Hegdal Nilssen (kull 7), Elena Merzliakova (kull 8), Kristin Skutlaberg (kull 8)

14:30-15:00 Pause

15:00-15:30 Summaries from tables (posters are explained by chairs). Chair: Kari Smith

15:30-16:30 Teacher education for the 21st century in a global perspective. Ved professor Viv Ellis (Kings College, London).

18.30 Vi møtes ved Comfort Hotel Union Brygge og går opp til Spiralen. Turen opp tar ca. 1 time. De som ikke ønsker å gå må selv ordne transport.

19:30 Middag oppe på Spiralen. NB: Vi går opp i fellesskap.

6. september – NTNU Trondheim

09:00-10:15 Teachers’ professional development v/professor Darleen Opfer, Rand Education 

10:15-10:30 Pause

10:30-12:15 Profesjon, kunnskap og kvalifisering 1 v/professor Kåre Heggen 

12:15-13:15 Lunsj

13:15-15:15 Profesjon, kunnskap og kvalifisering 2 v/professor Kåre Heggen

15:15-16:00 Oppsummering

15. november – Universitetet i Bergen

Påmeldingen er stengt

NB! Endringer i programmet kan forekomme

11:00-11:30 Velkommen, praktisk informasjon v/professor Kari Smith

11:30-12:30 Skrive review/review paper v/professor Olga Dysthe

12:30-13:30 Lunsj

13:30-14:45 Tilbakemelding på tekster v/professor Kari Smith og ev. andre*. Dersom mange ønsker tilbakemelding deler vi opp i grupper.

14:45-15:00 Pause

15:00-16:00 Søknadsformulering v/professor Kari Smith

16:00-16.15 Oppsummering og farvel

*De som ønsker å presentere må sende tekst (tekst som er i prosess eller opprykksplan/-søknad), minimum 1 side og maksimum 10 sider. Innen 8. november til kari.smith@ntnu.no

Oversikt over påmeldte:

 1. Paulsen
 2. Revheim Brekke
 3. Meier
 4. Norderhus
 5. Berge
 6. Andersen
 7. Bysveen
 8. Svartaas
 9. Johannessen
 10. Hegna
 11. Morud
 12. Bratteng
 13. Kalgraf
 14. Schøien
 15. Tobiassen
 16. Kulild
 17. merket
 18. Cejka
 19. Øvreås
 20. Hammersland