Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men vi har et tilbud til ansatte ved våre nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

 • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
 • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
 • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

 • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2019

 • 14. mars, NTNU Trondheim
 • 13.–14. juni Summer School, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet: Alta
 • 8. november

NAFOL Summer School 2019

13.–14. juni, UiT Norges arktiske universitet, campus Alta

NB! Foreløpig program. Endringer kan komme.

Påmeldingen er stengt.

Kart over campus Alta

Torsdag 13. juni

09.00–10.00 Plenum: Hva skal vi med et senter for fremragende lærerutdanning? Erfaringer etter 7,5 år med ProTed, Professional Learning in Teacher Education, Norges første senter for fremragende utdanning v/ dosent Siw Skrøvset, UiT Rom: 1042

10.00–10.15 Pause

10.15–11.00 Plenum: A view to the North: A consideration of curriculum, teaching and learning in Norway and Canada v/ Associate Professor Tim Fletcher, Brock Unversity (PDF)Rom: 1042

11.00–11.45 Grupper: Gruppediskusjoner

 • Similarities and differences in the Norwegian and (Canadian) system

11.45–12.45 Lunsj

12.45–15.00 Tilbakemelding på tekster* v/ professor Kari Smith (NTNU) Rom: 2097

15.00–15.15 Pause

15.15–16.00 Masterclass

 • Kull 9: Mette Marit Jenssen møter professor Peder Haug (Høgskulen i Volda) Rom: 1087
  • Tema: Profesjonelt lærersamarbeid og pedagogisk skoleledelse

15.15–16.45 Prosesseminar

 • Kull 7: Wenche Hammer Johannesen møter professor Ingrid Helleve (Universitetet i Bergen) Rom: 2108
  • Tittel: Læreres oppfatninger og refleksjoner om læring og undervisning
 • Kull 7: Karina Rose Mahan møter professor Dina Tsagari (Oslo Met) Rom: 2025
 • Kull 8: Anne Mette F. Karlsen møter professor Sven Erik Hansén (Åbo Akademi) Rom: 2026
  • Doktorgradsprosjektets formål er å utforske lærersamtaler i Lesson Study, med tanke på hva som kan fremme profesjonslæring.

17.45 Avreise fra hotellet til Sorrisniva. Middag og sosialt/kulturelt

Fredag 14. juni

NB: Dersom du ønsker å delta 14. juni, må du selv dekke overnatting for 13.–14. juni.

09.00–10.00 Plenum: Keynote ved professor Peder Haug (Høgskulen i Volda)

 • Kunnskapsgrunnlaget for reformene i norsk lærarutdanning for grunnskulen i perioden 1973-2017. Spørsmålet som er stilt er dette: Kva er bakgrunnen for reformene i lærarutdanninga i denne perioden og korleis har dei blitt utvikla? Foredraget går i liten grad inn på dei konkrete endringane som er gjort i dei seks reformene det er tale om. I staden drøfter eg kva som er grunnlaget for at det blir vedtatt endringar og kva kunnskapsgrunnlaget er for utviklinga av dei nye ordningane.

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Paneldebatt: Utdanningens utfordringer i et flerkulturelt samfunn/Educational challenges in a multi-cultural society v/ dosent Siw Skrøvseth (UiT), professor Peder Haug (Høgskulen i Volda), Associate Professor Tim Fletcher (Brock University), professor Kari Smith (NTNU). Ledes av NAFOL-student Bjørnar Ødegårdstuen.

11.15–11.30 Pause

11.30–11.45 Plenum:  Avslutning v/ NAFOL-teamet og Kari Smith

12.15–13.15 Lunsj i kantina

13.00 Avreise

* Tekst som er i prosess eller opprykksplan/-søknad. Minimum 1 side og maksimum 10 sider. Selve dagen snakker du litt kort om teksten din, etterfulgt av tilbakemelding fra Kari Smith. Teksten sendes til post@nafol.net og kari.smith@ntnu.no innen 28. mai.

Top