Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men vi har et tilbud til ansatte ved våre nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2018

15. mars – NTNU Trondheim, campus Moholt – Jonsvannsveien 82

Rom: JC13 – 1. etasje blokk C

10.00 – 10.20 Velkommen – bli kjent med hverandre, v/ Kari Smith, daglig leder NAFOL og professor ved NTNU

10.20 – 11.30 Artikkel skriving og publisering- diskusjon v/ Kari Smith

11.30 – 12.30 Lunsj og mingling

12. 30 – 13.30 Veien frem til førstelektor v/ Anita Norman, NTNU

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.30 Institusjonens tiltak for førstelektorene-diskusjon v/ Egil Solli, Pro-dekan Fakultet for lærerutdanning og kunst og naturfag, Nord Universitet

14.30 – 15.45 Mulighet til å få tilbakemelding på tekster v/ Kari Smith + Anita Normann*

15.45 – 16.00 Oppsummering

* Dette innebærer at du må sende tekst (tekst som er i prosess eller opprykksplan/-søknad), minimum 1 side og maksimum 10 sider. Innen 6. mars. Sendes til kari.smith@ntnu.no og post@nafol.net

5. september – NTNU Trondheim

22. – 23. oktober – Hamar: The 5th NAFOL Conference