Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men vi har et tilbud til ansatte ved våre nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2018

15. mars – NTNU Trondheim, campus Moholt – Jonsvannsveien 82

10.00 – 10.20 Velkommen – bli kjent med hverandre, v/ Kari Smith, daglig leder NAFOL og professor ved NTNU

10.20 – 11.30 Artikkel skriving og publisering- diskusjon v/ Kari Smith

11.30 – 12.30 Lunsj og mingling

12. 30 – 13.30 Veien frem til førstelektor v/ Anita Norman, NTNU

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.30 Institusjonens tiltak for førstelektorene-diskusjon v/ Egil Solli, Pro-dekan Fakultet for lærerutdanning og kunst og naturfag, Nord Universitet

14.30 – 15.45 Mulighet til å få tilbakemelding på tekster v/ Kari Smith + Anita Normann*

15.45 – 16.00 Oppsummering

* Dette innebærer at du må sende tekst (tekst som er i prosess eller opprykksplan/-søknad), minimum 1 side og maksimum 10 sider. Innen 6. mars. Sendes til kari.smith@ntnu.no og post@nafol.net

5. september – NTNU Trondheim, Campus Kalvskinnet Lysholmbygget

Påmeldingen er stengt.

Rom: LY31 – Lysholmbygget 3. etasje

10.00–10.30 Velkommen, bli kjent v/ Kari Smith, daglig leder i NAFOL og professor ved NTNU

10.30–12.00 Artikkelskriving og publisering v/ Kari Smith. Dette er en fortsettelse fra 15. mars (vedlegg vil bli sendt til de påmeldte), men det er ikke nødvendig å ha deltatt den 15. mars.

  • Analyse av artikler (artikler til analyse vil bli sendt ut til deltakerne i forkant av samlingenfor gjennomlesing)

12.00–12.45 Lunsj i kantina. Oppdekking i kantina på NAFOLs regning.

12.45–14.15 Presentasjon og tilbakemelding på tekster v/ Kari Smith og eventuelt flere*

14.15–14.30 Pause

14.30–15.15 Faglig foredrag om selv-studier v/ Kari Smith

15.15–16.00 Profileringsdokumentet: spørsmål og diskusjon v/ Kari Smith

15.45–16.00 Oppsummering

* Dette innebærer at du må sende tekst (tekst som er i prosess eller opprykksplan/-søknad), minimum 1 side og maksimum 10 sider. Innen 20. august. Sendes til kari.smith@ntnu.no og post@nafol.net . Forbered en 5 min presentasjon av din tekst.

22. – 23. oktober – Hamar: The 5th NAFOL Conference

Førstelektordager 2019

14. mars

12.–14. juni Summer School,UiT Alta

8. november

Top