Førstelektortilbud og – dager

NAFOL har ikke et eget førstelektorprogram, men vi har et tilbud til ansatte ved våre nettverksinstitusjoner, både faglige og økonomiske.

Ansatte i førstelektorløp eller andre som er spesielt interesserte i førstelektorkompetanse, kan delta gratis (dvs. ingen deltakeravgift) på NAFOLs førstelektordager og NAFOLs konferanser.

Faglig program

  • Normalt tre samlinger per år (se lenger ned på denne siden for program).
  • Førstelektordagene legges til ulike høgskoler og universiteter i NAFOLs nettverk.
  • På førstelektordager kan deltakerne få veiledning på paper og opprykkssøknad.

NAFOL-konferanser

  • NAFOL arrangerer konferanser, nasjonale og internasjonale, hvert 2. år. Førstelektor­kandidater kan delta på disse uten å betale konferanseavgift.

Personer som ønsker å bli informert om NAFOLs tilbud til førstelektorkandidater via e-post kan henvende seg til post@nafol.net for å bli lagt inn på NAFOLs e-postliste.

Førstelektordager 2019

  • 14. mars, NTNU Trondheim
  • 13.–14. juni Summer School, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet: Alta
  • 8. november

NAFOL Summer School 2019

13.–14. juni, UiT Norges arktiske universitet, campus Alta

NB! Foreløpig program. Endringer kan komme.

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist: 30. april

Torsdag 13. juni

09.00–10.00 Plenum: Keynote v/ dosent Siw Skrøvset, UiT

10.00–10.15 Pause

10.15–11.00 Plenum: A view to the North: A consideration of curriculum, teaching and learning in Norway and Canada v/ Associate Professor Tim Fletcher, Brock Unversity

11.00–11.45 Grupper: Gruppediskusjoner

  • Similarities and differences in the Norwegian and (Canadian) system

11.45–12.45 Lunsj

12.45–15.00 Tilbakemelding på tekster* v/ navn kommer

15.00–15.15 Pause

15.15–16.45 Du deltar som tilhører på prosesseminar eller masterclass. Mer informasjon kommer.

17.30 Avreise til Sorrisniva. Middag og sosialt/kulturelt

Fredag 14. juni

NB: Dersom du ønsker å delta 14. juni, må du selv dekke overnatting for 13.–14. juni.

09.00–10.00 Plenum: Keynote ved professor Peder Haug (Høgskulen i Volda)

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Paneldebatt: Utdanningens utfordringer i et flerkulturelt samfunn/Educational challenges in a multi-cultural society v/ dosent Siw Skrøvseth (UiT), professor Peder Haug (Høgskulen i Volda), Associate Professor Tim Fletcher (Brock University), NAFOL-student, professor Kari Smith (NTNU)

11.15–11.30 Pause

11.30–11.45 Plenum:  Avslutning v/ NAFOL-teamet og Kari Smith

12.15–13.15 Lunsj

13.00 Avreise

* Tekst som er i prosess eller opprykksplan/-søknad. Minimum 1 side og maksimum 10 sider. Selve dagen snakker du litt kort om teksten din, etterfulgt av tilbakemelding fra Kari Smith. Teksten sendes til post@nafol.net og kari.smith@ntnu.no innen 28. mai.

Top