Forskerprofil: Yvonne Sørensen

Profesjonell læreridentitet

Yvonne SørensenYvonne er tilsatt i en fireårig stipendiatstilling ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø, hvorav 25% av stillingen er knyttet til pliktarbeid ved instituttet. Av tidligere utdanning har hun en cand.mag. i psykologi, PPU og en cand. polit. i pedagogikk. Siden våren 2006 har Yvonne vært administrativ ansvarlig for PPU-heltid ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved universitetet i Tromsø. Etter en pause fra akademiske studier er hun nå klar for å ta fatt på et PhD-studium.

Universitetet i Tromsø har utviklet to integrerte masterprogram i lærerutdanning, som startet opp høsten 2010, hvor hensikten er å profesjonalisere lærerutdanningen. En profesjonalisert lærerutdanning antas å kunne bidra til økt profesjonell læreridentitet blant studentene. Yvonne mener at de nye lærerutdanningene har hatt lite fokus på hva den unike livsverden (personlige identiteten) har å si, for utviklingen av den enkelte students profesjonelle identitet. Som stipendiat undersøker hun derfor hvilke forhold som kan identifiseres som betydningsfulle for utvikling av studenters profesjonelle læreridentitet.

Top