Forskerprofil: Vibeke Solbue

Innvandrerungdoms skolehverdag

Vibeke SolbueDette prosjektet har et fokus på elever med innvandringsbakgrunn i videregående skole. Tittelen på avhandlingen er:”Innvandrerungdom med ikke-vestlig bakgrunn i videregående skole – Hva gjør skolen og hvordan opplever ungdommene hverdagen sin på skolen?” Avhandlingen er artikkelbasert, og i første artikkel skriver jeg om min prosess som forsker i dette feltet. Den har tittelen: “In search of the hidden narrative of the researcher”. I andre artikkel har jeg fokus på ungdommer i videregående skole, og drøfter hvordan skolen arbeider med et økende mangfold av elever. Tredje artikkel har arbeidstittel:Hvordan har videregående skoler fokus på arbeid med etnisk mangfold?”

Jeg jobber i lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen, og her underviser jeg lærerstudenter som skal undervise i ungdomskole og videregående skole. Jeg opplever at vi mangler forskning på elever i videregående skole, og svært lite forskning på hvordan elevene selv opplever hverdagen sin på skolen. Dette inspirerte meg til å utvikle dette prosjektet.

Jeg har kommet litt over halvveis i prosessen, og har skrevet 1. artikkel. Den er enda ikke publisert. Jeg jobber nå med 2. artikkel, og planlegger datainnsamling til 3. artikkel.

Jeg synes det er en styrke for meg som stipendiat å være en del av NAFOL. Gjennom NAFOL får jeg utvidet min forståelse av og kunnskap om forskning i lærerutdanningen. Jeg blir også kurset i akademisk skriving og får anledning til å presentere på konferanser gjennom NAFOL.

Sammendrag (doc-fil)

 

Top