Forskerprofil: Vibeke Øie

Grunnleggende ferdigheter i norsk – den videre leseopplæringen

Vibeke Øie. Foto.

Jeg er utdannet lektor med norsk som fordypningsfelt.  I min master Arbeid med lesestrategier på 7. trinn – nyttig del av arbeidet eller bortkastet tid?, undersøkte jeg med aksjonsforskning hva som skulle til for at elevene tok i bruk lesestrategier helt på eget initiativ.

Etter endt allmennlærerutdanning arbeidet jeg som lærer, rektor, skolefaglig rådgiver og prosjektleder i Ny GIV bl.a. for å inneha kjennskap til nivåene og hvilken påvirkning rollene har på utviklingsarbeid i skolen.  

Mitt doktorgradsprosjekt, Grunnleggende ferdigheter i Norsk – den videre leseopplæring, startet høsten 2014. Norge har lang kultur på strukturert lesebegynneropplæring. Jeg søker mer kunnskap om hvor den videre leseopplæringen står og hva som skal til for at de grunnleggende ferdighetene tas i bruk. Studien er særlig relevant på grunn av andelen elever som ikke har forventede leseferdigheter etter 10 år, er for høy samt at lærerfaktoren for elevenes læring er viktig. Studien skal gjøres etnografisk i noen få skoler med elever/studenter, lærere og leder.

Engasjement for lesing har vokst frem fra elevstemmer og gjennom nasjonale/internasjonale lesediskurser. Mens implementerings- og endringsarbeid som avgjørende verktøy i utviklingsarbeid, har vokst frem som konsekvens av dette.

NAFOL, med alle involverte, gir viktig, motiverende, nyttig og trygg ramme i ph.d.-arbeidet.

Last ned sammendrag (docx-fil)

Top