Forskerprofil: Tuva Broch

Tuva Broch

Jeg har mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Avhandlingen er basert på 6 måneders feltarbeid blant old order Amish i Wisconsin, USA. Grunnleggeren av samfunnet jeg levde i, brøt ut fra et old order samfunnet i Indiana, og etablerte Orchard i håp om å vende tilbake til en grunnleggende Old Order livsstil. Dette gjorde Orchard- samfunnet til et av de mest konservative i USA. Avhandling fokuserte barndom, lek og grensearbeid som en del av å opprettholde et sterkt fellesskap og følelser av tilhørighet.

Jeg er nå inne i mitt andre år som stipendiat ved Norges Idrettshøgskole, og feltarbeider for tiden i en friluftslivsorganisasjon som tilbyr aktiviteter for by-barn og unge som ikke deltar i annen organisert idrett eller friluftsliv. Prosjektets formål er å synliggjøre sosiokulturelle betingelser for meningsproduksjon i oppveksten. Mer spesifikt formulert er målet å bidra til en krysskulturell forståelse av hvordan barn og unge (både etnisk norske og etniske minoriteter), skaper mening i hverdagslivet. Hvilken plass får natur, friluftsliv og kroppslig bevegelse her. Jeg fokuserer også relasjoner; familie, venner, aktivitetsledere og skole. Barns sosiale organisering, hierarki, følelser og (sosial)ulikhet blir sentrale temaer.

Sammendrag (docx-fil)

 

Top