Forskerprofil: Svein Olav Ulstad

Svein Olav UlstadSvein Olav Ulstad har jobbet som lærer i grunnskolen noen år og siden 2006 arbeidet som høgskolelektor på Høgskolen i Nord-Trøndelag ved avdeling for kroppsøving.  Han har allmennlærer- utdanning og mastergrad i kroppsøving. Høsten 2012 ble han tatt opp som doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Stipendiatstillingen er knyttet til kroppsøvingsseksjonen og temaet for studien handler om motivasjon og kompetanse blant elever i kroppsøving. Dette er en intervensjonsstudie knyttet til ungdomsskolen og kroppsøvingsfaget. Et mål ved studien er å se på motivasjonelle faktorer som er med på å påvirke elevenes motivasjon, engasjement og prestasjoner i faget.

Sammendrag (docx-fil)

Top