Forskerprofil: Sigrun Slettner

Litterasitetspraksiser i barnehagen. En studie av barnehagelæreres arbeid med barns tidlige litterasitet

Sigrun SlettnerSigrun Slettner er tilsatt ved Høgskolen i Vestfold siden 2012. Hun er deltaker på prosjektet : «Early childhood teacher education: students’ knowledge and understandings of early literacy – their trajectories of learning» som er ledet av Liv Gjems.

Slettners doktorgradsarbeid har foreløpig arbeidstittel: Litterasitetspraksiser i barnehagen. En studie av barnehagelæreres arbeid med barns tidlige litterasitet.

Hun har gjort feltarbeid i norske og svenske barnehager og videofilmet hverdagssamtaler i barnehagen og intervjuet barnehagelærere om hvordan de arbeider med barns språk og hva de tenker om egen praksis og kunnskap om temaet.

Slettner har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (2003) med avhandlingen: Til gagn eller fornøyelse. Fortelling som danningsmoment i skolen. Tidligere har hun arbeidet med undervisning i grunnskole og voksenopplæring, i Helsedirektoretet og i NAV.

Sammendrag (docx-fil)

Top