Forskerprofil: Sidsel Sandtrøen

Å være både veileder og lærer

Sidsel SandtrøenGjennom flere år som pedagogikklærer i lærerutdanningen, og som lærer på veiledningsstudier, har jeg vært spesielt opptatt av læreres yrkeskompetanse og rolleforståelse.

I denne forbindelse er studentenes læringsutbytte i praksis vesentlig. Studentenes læringsutbytte avhenger av praksislæreres veiledning og tilrettelegging for studentenes profesjonsutvikling. Veiledningskompetanse i denne forbindelse blir framsatt som nødvendig i de nye nasjonale retningslinjene for ulike profesjonsutdanninger.

For studenter i veilederutdanninger er utvikling i veilederrollen interessant. Når studentene også er lærere blir det betydningsfullt hvordan veilederrollen samspiller med rollen som lærer. Dette synes jeg er viktig for utøvelse av en veilederfunksjon som skal ivareta studenter som er i praksis og nyansatte lærere.

Spørsmål som søkes belyst er hvordan studenter på veiledningsstudium utvikler sin selvforståelse som veileder, og hvordan de opplever at den samsvarer med yrkesrollen som lærer?

Arenaene er høgskole og videregående skole på yrkesfaglige studieretninger.

Sammendrag (docx-fil)

Top