Forskerprofil: Roy A. Waade

Improvisasjonsopplæring i musikk:

”Kunsten å fly – en didaktisk utopi eller et uutklekket gullegg?..”

Roy Aksel WaadeEtter mange års erfaring som improvisasjonspedagog er jeg særlig opptatt av at morgendagens musikklærere skal få en god ballast innen improvisasjon. Det er nemlig mangelvare i norsk musikkutdanning, mener jeg. Jeg har snakket med flere musikklærere om hvordan de praktiserer komponerings- og improvisasjonsdelen i musikkfaget. Mange sier at de ikke har tid eller kompetanse til å få gjort dette på en god måte- og noen gjør det ikke i det hele tatt. Flere av disse lærerne ønsker skolering innen improvisasjon, men synes det virker utfordrende og ”farlig”.

Jeg ønsker derfor å forske på og videreutvikle undervisningsmetoder innen improvisasjon i ulike ensembler.Hovedintensjon er på sikt å gi improvisasjonsdelen av musikkfaget en større plass i pedagogisk sammenheng, samt styrke forståelsen for viktigheten av improvisasjon – slik det er presentert i flere av de gjeldende læreplanene.

Stacy Dezutter sier at improvisasjon i forbindelse med undervisning  har sjelden blitt snakket om og at det har resultert i  begrenset kunnskap  og  kapasitet til å improvisere
godt (min egen oversetting):” But improvisation has rarely been an explicit part of conversations about teaching, and because we do not talk much about our improvisation, we limit our ability as a profession to advance our knowledge and capacity for improvising well.”(Sawyer, 2011:27)

En økt bevissthet om fagområdet både blant lærere, studenter og elever, samt utvikling av gode metoder vil altså være essensielt i mitt arbeid.

Top