Forskerprofil: Rolf K. Baltzersen

Rolf BaltzersenRolf K. Baltzersen er ansatt ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet der siden 2004 med særlig ansvar for studiet IKT for lærere. Dette studiet er spesielt ved at studentene i stor grad jobber i åpne digitale læringsomgivelser.

I tillegg har Baltzersen undervist i veiledningspedagogikk og hatt ansvar for flere forsknings- og utviklingsprosjekt. Han har en rekke publikasjoner og skriver aktivt i sin egen fagblogg. I perioden august 2012 til juni 2013 vil han jobbe som visiting scholar ved Institute for Knowledge Innovation and Technology vedUniversity of Toronto. Dette er mulig takket være stipendstøtte fra NAFOL. Han vil jevnlig blogge om sin pågående forskning og sine erfaringer fra dette utenlandsoppholdet.

I sitt forskningsprosjekt forsøker Baltzersen å utforske wikier kan støtte kollektiv kunnskapsutvikling i lærerutdanningen. I avhandlingen vil han bruke datamateriale fra et studium i lærerutdanningen til å utforske om studenters samarbeid med bruk av wikier kan sees på som en ny form for kollektiv kunnskapsutvikling. Problemstillingen vil bli belyst ved bruk av sosiokulturell læringsteori.

Sammendrag (odt-fil)

Top