Forskerprofil: Peter Gøtze

Peter GøtzeJeg er stipendiat ved Høgskolen i Bergen og er innskrevet ved doktorgradsprogrammet «Didactics of mathematics, chemestry and physics with connections to history and philosophy of science» ved Roskilde Universitet. Tidligere har jeg arbeidet som matematikklærer på videregående og som ekstern lektor ved Roskilde Universitet. I mitt forskningsprojekt undersøker jeg hvordan matematikklærerstudenter på masternivå bringer deres faglige og demokratiske kompetanse til live i forhold til aktuelle samfunnsdebatter. Målet er å skape innsikt i muligheter for fremtidens grunnskolelærere i å inkludere autentiske og aktuelle samfunnsdebatter fra samfunnet inn i matematikkundervisningen. Denne type undervisning kan forhåpentlig styrke elevers evne til å forholde seg til samfunnsdebatter hvor matematiske modeller inngår som ledd i argumentasjonen, men også til å styrke elevenes matematiske kompetanse.

Sammendrag (doc-fil)

Top