Forskerprofil: Per-Einar Sæbbe

Barnehagelærers profesjonskunnskap i matematikk

Per Einar SæbbeJeg er utdannet førskolelærer (1997) og har jobbet som pedagogisk leder, styrer og fagutvikler i forskjellige typer barnehager i 11 år, samt vært med i prosjektering og igangsetting av to private barnehager. Våren 2010 avsluttet jeg master i barnehagevitenskap og skrev masteroppgave om barns romforståelse i en klatrekontekst. Matematikk som fag ble innført i førskolelærerutdanningen i 1997, så jeg hadde ikke matematikkundervisning i førskolelærerstudiet. Dette var også litt av min begrunnelse for valget om å skrive om barn og matematikk (geometri/romforståelse).

At jeg nå får muligheten til å fordype meg mer i barns matematiske utvikling og forsøke å bidra med ny forskning som kan avdekke mer om barnehagelærerens kunnskaper ser jeg på som en stor utfordring og et privilegium. Rammeplan for barnehagen (KD, 2011) fremhever den voksnes rolle i barns læring av matematikk, men sier lite om hvilken kunnskap de vokse har og hvordan denne kunnskapen best mulig kan støtte barna i deres utvikling.

Sammendrag (docx-fil)

Top