Forskerprofil: Pauliina Maapalo

Paulina Heiskanen. Foto.Mitt navn er Pauliina Maapalo og jeg er en finsk statsborger bosatt i Nesna, Nord-Norge i fra 1997. Jeg har utdanning som møbelsnekker fra Finland og har generelt sett en stor interesse i håndverk og spesielt i materialet tre. I Norge har jeg tatt utdanning som lærer i praktisk-estetiske fag (Høgskolen i Nesna) og master i kunst og håndverk (Høgskolen i Telemark). Akkurat nå er jeg ansatt som lektor i kunst og håndverk ved Høgskolen i Nesna. For en lengre tid har jeg vært meget opptatt av kvaliteten av trearbeid innen kunst og håndverk i den norske skolen. I tillegg er jeg meget interessert i spørsmål som dreier seg om miljø og bærekraft. I denne undersøkelsen har jeg som hensikt å samle et stort dokumentasjonsmateriale i form av fotografier av barnas håndlagete artefakter i tre på barnetrinnet. Artefaktene analyseres med fokus på håndverksmessige kvaliteter. Analysen følges av et intervjustudium med fokus på didaktisk tenkning av utvalgte lærere.

Akkurat nå holder jeg med studiens første fase der jeg prøver å få tak i aktuelle skoler og lærere for undersøkelsen via en spørreundersøkelse som også innebærer en invitasjon til studiens neste faser.

Sammendrag (docx-fil)

Top