Forskerprofil: Nora Sitter

Medvirke og utforske

Nora SitterGjennom mitt doktorgradsprosjekt ønsker jeg å utforske estetiske og multimodale innganger til læring og refleksjon i skole og lærerutdanning. Jeg er opptatt av medvirkning, dokumentasjon, dialog og refleksjon i læringssprosesser og ønsker å undersøke om det går an å bruke dokumentasjonsbegrepet på nye måter gjennom
å se på den pedagogiske dokumentasjonens potensiale for å skape et rom for kritisk refleksjon og transformativ læring.

Prosjektet er knyttet til en delstudie av FoU-prosjektet SPACE ME, som undersøker hvilke transformasjoner av betydning for læring som identifiseres i pedagogisk dokumentasjon som støtte for refleksjon og metarefleksjon over prosjektet SPACE ME.

SPACE ME har som overordnet mål å bidra til økt kunnskap om et potensielt utvidet kunnskapsbegrep innenfor utdanning av lærere i kunstfag og naturfag og har fokus på transformative prosesser innenfor en relasjonell pedagogikk og –estetikk.

Jeg er utdannet journalist og norsklektor, med drama og teater i fagkretsen. Som stipendiat i estetiske fags fagdidaktikk ved Program for lærerutdanning har jeg ansvaret for undervisningen i de tverrfaglige faggruppeseminarene på estetiske fag. I tillegg bidrar jeg til fagdidaktikkundervisningen i drama og teater- og norsk.

Som redaktør i gatemagasinet Sorgenfri var jeg opptatt av å utforske nye sjangre og arenaer for en flerstemt, prosess- og produktorientert jounalistikk basert på deltakelse og medvirkning. Dette er en tankegang jeg også har med meg inn i lærerutdanningen og doktorgradsarbeidet, men nå med et fokus på nye flerstemte sjangre for læring og refleksjon. I begge tilfeller har jeg trukket veksler på erfaringene med pedagogisk dokumentasjon og medvirkning i den Reggio Emilia-inspirerte barnehagen Svartlamon Kunst og kulturbarnehage.  Herfra og fra Steinerbarnehagen Tyrihans har jeg også med meg en kjennskap til estetiske og utforskende innganger til læring, som jeg har tatt med meg inn i doktorgradsarbeidet og i den tverrfagligorienterte undervisning ved PLU.

Med mitt doktorgradsprosjekt ønsker jeg å gi et forskningsmessig grunnlag for videre arbeid med pedagogisk dokumentasjon i skole og lærerutdanning.

Multimodalitet: Sammensatt tekstuttrykk. Meningsskaping gjennom en kombinasjon av ulike uttrykksformer, f.eks  skrift og bilde.

nora3

nora2

nora1

 

 

 

 

 

 

Eksempler på multimodal refleksjon, fra Sitters undervisning og datainnsamling.

Bilde 1: Visuell refleksjon ved hjelp av fotodokumentasjon fra SPACE ME-prosjektet.

Bilde 2 og 3: visuell refleksjon over framtidas skole med PPU-studenter.
Foto: Nora Sitter.

 

 

 

 

Top