Forskerprofil: Nina Odegard

Estetisk utforskning med gjenbruksmaterialer – i lys av materialitet

Nina Odegard. Foto.I de siste ti årene har jeg vært interessert i barns møter med materialer, og da især gjenbruksmaterialer. Jeg har vært med å etablere to gjenbrukssentre i denne perioden. Jeg har også skrevet boka ”Gjenbruk som kreativ kraft” om temaet.

Jeg har bakgrunn fra Reggio Emilia-inspirerte barnehager og har tatt videreutdanning som pedagogista innenfor denne pedagogiske filosofien. I Reggio Emilia vektlegges blant annet mangfold og kompleksitet i materialene for å gi alle barn muligheter for kreativ tenkning, utforskning og eksperimentering. I den tiden jeg tok master satt jeg også i den tverrfaglige forskergruppa ”Barn, rom og materialitet” ved Høgskolen i Vestfold, presenterte på tre forskerkonferanser, og publiserte to fagartikler.

Last ned sammendrag (docx-fil)

Top