Forskerprofil: Nina Aakernes

Nina Aakernes. Foto.Kravene til kompetanse i de fleste yrkene i mediebransjen har gjennomgått store endringer de siste årene, og kompetansekravene er i kontinuerlig endring. Digitale verktøy har ført til at gamle skiller mellom yrker er utvisket eller borte. Disse store endringene på kort tid bidrar til å gjøre fagområdet til et interessant forskningsfelt. Prosjektet kan bidra til kunnskap om hvilke konsekvenser kravet til kontinuerlig oppdatering kan ha for utvikling av yrkeskompetanse, faglig identitet og trygghet i yrkesutøvelsen, og i hvilken grad kravene til breddekompetanse går ut over spisskompetanse.

Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon (MK) i videregående skole legges om de nærmeste årene. I juni 2013 vedtok Stortinget at MK skal gjøres om fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program. Det ble også vedtatt at lærefagene fotograf og mediegrafiker skal videreføres, og at behovet for nye lærefag innenfor film/multimedia skal utredes.

Jeg ser det som viktig å finne kunnskap om hvordan den eksisterende lærlingeordningen fungerer, se på sammenhengen mellom opplæringen i skole og bedrift, og hva som er kvalitet i yrkesopplæringen i mediefag. Dette vil være nyttig i prosessen med å implementere nye læreplaner.

Sammendrag (docx-fil)

Top