Forskerprofil: May Line Tverbakk

May Line Tverbakk. Foto.May Line Tverbakk er stipendiat i norskdidaktikk ved Nord universitet. I sin doktorgrad studerer «Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet».

Jeg har en mastergrad i tilpassa opplæring med hovedvekt på norsk fra Universitetet i Nordland. Her undersøkte jeg minoritetsspråklige mellomtrinnselevers vilkår for utvikling av ordforråd i undervisningen. Jeg har størsteparten av mitt yrkesaktive liv arbeidet som kontaktlærer på barnetrinnet i grunnskolen der min interesse for lese- og skriveopplæring ble vekket, og da spesielt i forhold til samspillet mellom lærer og elev. Jeg har vært tilsatt ved Universitetet i Nordland siden 2009, og har i hovedsak arbeidet med temaet Lese- og skriveopplæring innenfor Grunnskolelærerutdanningen og innenfor masteremnet Språk- og leseveiledning. Fra 2012 har jeg vært bidragsyter innenfor lesing og skriving i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling.

Top