Forskerprofil: Martin Samuelsson

Deliberativ demokrati

Martin SamuelssonDen grundläggande aspekten i deliberativ demokrati är att beslut som fattas av medborgare och deras representanter ska vara baserad på noggranna offentliga diskussioner. För att medborgare ska kunna delta i dessa diskussioner krävs det att de har väl utvecklade deliberativa demokratiska färdigheter, kunskaper och attityder. Den grundläggande pedagogiska antagelsen för projektet är att deliberativa färdigheter, kunskaper och attityder bäst lärs genom deltagande i klassrumsdiskussioner med deliberativa karaktärer. I detta projekt undersöks den norska demokratiutbildningen genom kvalitativa intervjuer och kvalitativa observationer, för att se om det finns spår av deliberativa tankar, uppfattningar och praktike.

Sammendrag (doc-fil)

Top