Forskerprofil: Lennart Jølle

En studie av ekspertvurderinger av elevens tekst

Lennart JølleTittelen på mitt ph.d.-prosjekt er Etablering av tekstvurderingskompetanse i et praksisfellesskap. Dersom vi begynner bakfra for å forklare tittelen, blir det som følger: Praksisfellesskapet består av godt over 100 lærere fra grunnskolen som er samlet i et nasjonalt vurderingspanel. Disse lærerne skal stå for vurderinga av de nasjonale skriveprøvene som skal i gang fra 2012. Tekstvurderingskompetanse handler om at lærernei vurderingspanelet har i oppgave å vurdere hva som er kvalitet i elevtekstene og hvilket nivå tekstene er på innenfor ulike områder. Ordet etablering viser både til kompetansebegrepet og praksisfellesskapet. Skolen har ennå ikke utviklet et pålitelig tolkningsfellesskap, og vurderingspanelet er et forsøk på å rette på det. Jeg er i mitt prosjekt hovedsakelig opptatt av innholdet i denne tekstvurderingskompetansen fordi min egen lærerpraksis har lært meg at vi vet for lite om hvilket grunnlag lærerne faktisk vurderer elevtekstene på.

Jeg startet i fjor høst og har brukt det første året på å gjøre unna mye pliktarbeid og forskerkurs i tillegg til å videreutvikle prosjektet. I mars begynte jeg også innsamling av empiri, et arbeid som vil vare fram til november d.å. Jeg er derfor for tiden veldig opptatt av metodiske utfordringer som jeg møter på min vei.

Stipendiatlivet trodde jeg skulle bli en ensom affære. Erfaringa så langt, har dementert denne oppfatninga. Gode og ivrige veiledere, stipendiatkolleger på HiST, ulike forskerkurs og, ikke minst, NAFOL sørger for viktige orienteringspunkter som gjør at jeg holder retninga.

Sammendrag (doc-fil)

Top