Forskerprofil: Lena Dahl

Sikkerhet og ulykker

Lena DahlJeg er utdannet lektor i friluftsliv fra Høgskolen i Telemark, Bø, og har i tillegg spisskompetanse innen fjellsportfaget med kvalifisering både fra Norsk Fjellsportforum og Norske Tindevegledere. Sikkerhetsproblematikker innen friluftslivsfaget har alltid hatt min interesse og det førte til at jeg i 2011 søkte en doktorgrad utlyst ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med en vinkling nettopp mot sikkerhetsperspektiver og didaktikk innen friluftslivsfaget. Det er gjort mye forskning på sikkerhetsproblematikker i oljesektoren, både i Norge og internasjonalt, mens det innen friluftsliv, sikkerhet og skole er gjort veldig lite forskning. Jeg håper at jeg med min forskning kan bidra til å gi en oversikt over frekvensen av ulykkeshendelser og nestenulykker på videregående skole, og samtidig kan bidra til en dypere forståelse av hvordan sikkerhetsproblematikker innen friluftsliv på idrettsfag på videregående skole blir håndtert. Det er samtidig et ønske å se dette i en bredere met tverrfaglig perspektiv.  Derfor er det i tillegg et ønske å studere hvordan skolens sikkerhetskultur og organisasjonsledelse påvirker ulike aspekter av undervisningshverdagen til læreren. Gjennom dette er det et mål å gjøre en helhetlig forskningsstudie som på sikt kan tilføre friluftslivsfaget nye og spennende sikkerhetsperspektiv.

Sammendrag (doc-fil)

Top