Forskerprofil: Kyrre Romuld

Kyrre RomuldKyrre Romuld (f- 1966) har arbeidet med «nesten alt» fra anleggsmaskinfører, fondsforvalter, banksjef til lærebokforfatter, redaktør og aller viktigst, som lærer på Service og samferdsel. Han ble høsten 2012 tilsatt som stipendiat ved NTNU, Program for lærerutdanning. Hans prosjekt er knyttet til fag- og yrkesdidaktikken innenfor hans eget utdanningsprogram. Et sentralt poeng er yrkesfaglærernes ulike opplevelse av didaktisk handlingsrom. Spesielt i forhold til organiseringen av Prosjekt til fordypning utenfor skolen er det interessant å se hvordan dette påvirker samspillet mellom skole og bedrift.

Sammendrag (docx-fil)

Top