Forskerprofil: Kristin Bjerkli Axberg

Grunnleggende turn og mentale strategier i kroppsøvingsfaget – å øke kompetanse om turn og motorikk, og skape mestringsklima i skolen

Kristin AxbergTurn er den eldste organiserte idretten i Norge, gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Idretten sto til å begynne med sterkt i kroppsøvingsfaget, men i den senere tid kan det virke som om turn som aktivitet har mistet mye av sin status i kroppsøvingsfaget. Gjennom mange år som aktiv turnutøver og trener, har jeg fått en god forståelse for idrettens allsidig motoriske og mestringsskapende muligheter og begrensninger.

Hensikten med studien er å utvikle et enkelt og undervisningsopplegg som kan bidra til å styrke turn som en grunnleggende allsidig og motorisk utviklende aktivitet, samt øke bevisstheten om mestringsklima i kroppsøvingsfaget. Ideen til prosjektet ble sådd etter å ha lest en bok som handler om å hjelpe barn til å utvikle mentale strategier med tanke på mestring i idrett, skole og livet generelt.

Studien innledes med spørreundersøkelse hvor målet er å finne svar på hva dagens kroppsøvingslærere kan om turn og hvordan de bruker idretten i sin undervisning. Deretter utføres et eksperiment i grunnskolen med et undervisningsopplegg basert på grunnleggende turn, lek og mestring. NGTF har utviklet kurs og materialer som her vil bli en verdifull ressurs. Prosjektet vil til slutt se på hvordan det samme undervisningsopplegget kan fungere som grunnlag for turnundervisning i faglærerutdanningen.

Jeg har bakgrunn både fra dansepedagogikk og idrettspsykologi, og er nå ansatt på Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole (NIH), hvor jeg blant annet underviser faglærerstudenter i kroppsøving. Etter nesten et år i svangerskapspermisjon, bruker jeg nå mesteparten av tiden på å sette meg inn i prosjektet igjen, og gjennomføre obligatoriske ph.d.-kurs. Å være tilknyttet NAFOL er svært nyttig og gir gode muligheter for faglig utvikling og nettverksbygging. Etter endt doktorgrad er målet mitt å kunne fortsette med å bidra til videreutvikling av fagfeltet, både gjennom forskning og undervisning.

Sammendrag (doc-fil)

Top