Forskerprofil: Kristian Nødtvedt Knudsen

At tænke med kroppen – Kritisk refleksion i en dramapædagogisk arena

Kristian Nødtvedt KnudsenJeg er ansat som stipendiat i drama/teater fagdidaktikk ved NTNU Program for lærerutdanning. Jeg har en Bachelor i Dramaturgi fra Århus Universitet og en Master i Dramapædagogik fra Høgskolen i Bergen. Før stipendiatstillingen arbejdet jeg som freelance dramapædagog, teaterinstruktør og improvisatør. Jeg har primært arbejdet med børn og unge og det er også her, at tankerne om temaet for mit Ph.D projekt tog form. Jeg har længe været fascineret af sociale medier og deres rolle i vores hverdag. Særligt interessant har det været at gennemføre flere dramafaglige projekter med unge mennesker omhandlende netop brugen af sociale medier. Med mit Ph.D projekt ønsker jeg at undersøge, hvordan dramafaget kan stimulere til kritisk refleksjon omkring brugen af sociale medier. Intentionen er at undersøge den kropslige dimension ved refleksivt arbejde, da det er en dimension som er en central del af dramafaglig praksis, men alligevel sjældent bearbejdes. Projektet vil ligeledes være et relevant bidrag til dagens skoledebat som cirkler omkring en effektivitets- og produktivitetstænkning (PISA, TIMMS etc.).

Sammendrag (docx-fil)

Top