Forskerprofil: Kirstine Riis

Designpraksis møter kunnskapsgenerering

Kirstine RiisKirstine Riis er ansat på Institutt for forming og formgiving ved Høgskolen i Telemark. Her underviser hun bl.a. på faglærerutdannelsen i formgiving, kunst og håndverk. Samtidigt som hun følger forskeruddannelsen ved program for Estetiske fag ved HF, NTNU og forskerskolen NAFOL, arbejder Kirstine med egne tekstile klæsdesign-processer. Denne type processer er forskningsprojektets genstandsfelt og egen designpraksis danner således udgangspunkt for kundskabsgenereringen.

Egne erfaringer med æstetisk virksomhed har – sammen med pædagogiske og didaktiske refleksioner – vækket en interesse hos mig for at identificere den særegne form for kundskab, som udvikles i arbejdet med designprocesser. Hvad er det, der foregår, når man designer? Der arbejdes både praktisk og erkendelsesmæssigt, der udvikles noget konkret materielt, samtidigt som der erfares og læres. Denne proces er vanskelig at beskrive fyldestgørende. Kan kundskabsaspekter ved denne type processer overhovedet identificeres? I så fald; hvordan? Dette fører videre til spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at generere kundskab af denne type virksomhed, og i så fald; hvordan dette kan gøres? En art hypotese ved projektets start er, at designprocessernes fysiske og visuelle materiale kommunikerer centrale og ikke-diskursive kundskabsapekter fra designprocessen og således kan bidrage til at identificere nuancer ved kundskab, som vores kulturs dominerende kundskabsgenererende strategier ikke indbefatter.

Projektet udspringer af didaktiske refleksioner, men har didaktiske målsætninger af primært perspektiverende art. Alligevel skaber projektets kundskabsperspektiv og projektets uddannelseskontekst et læringsteoretisk og didaktisk omdrejningspunkt. Jeg har derfor stort udbytte af at følge NAFOL-forskerskolen. Forløbet er både interessant og relevant for mit projekt – både ift. indhold., samt den tematiske struktur ift. projektets udvikling og progression. Det er desuden både hyggeligt og lærerigt at møde kollegaer fra forskellige steder i Norge, hvor vi udveksler faglige fællesinteresser, stipendiaterfaringer mv. Jeg oplever det som et stort privilegium at være NAFOL-student!

Sammendrag (doc-fil)

Top