Forskerprofil: Ketil Langørgen

Nye lærerutdanneres profesjonelle utvikling

Ketil LangørgenJeg er for tiden stipendiat ved Høgskolen i Bergen, er utdannet lærer ved NTNU og tok senere hovedfag i pedagogikk ved NLA Vitenskapelig høgskole. Jeg har også jobbet en del år som lærer i ungdomsskole og videregående skole og har i årene 2006-2011 vært tilsatt som universitetslektor ved Universitetet i Bergen. Her har jeg blant annet vært engasjert i utviklingen av prosjekter knyttet til veiledning av nyutdannede lærere i videregående skole og etablering av studietilbud for mentorer for nye lærere i skolen. Jeg har også fått deltatt i ulike forskningsprosjekt vedrørende veiledning og veilederutdanning i skolen som ligger som et bakteppe for mitt doktorgradsprosjekt.

Som ny lærer i lærerutdanningen har jeg erfart at overgangen fra læreryrket til rollen som lærerutdanner er kompleks og utfordrende. Å etablere en ny profesjonell identitet som lærerutdanner er en prosess som gjerne tar 2-3 år (Murray 2005). Veien frem til en å være en etablert lærerutdanner beskriver Jean Murray i sin forskning som en tid preget av usikkerhet og følelsen av utilstrekkelighet. Læreren som blir tilsatt i lærerutdanningen går fra å være en profesjonell yrkesutøver til å være nybegynner i det han i realiteten må utvikle en ny pedagogisk plattform basert på andre forutsetninger enn i læreryrket. I mitt doktorgradsprosjekt ønsker jeg å kartlegge situasjonen for nytilsatte i lærerutdanningen og videre undersøke forutsetningene og mulighetene for en bevisst og målrettet utvikling for nytilsatte lærerutdannere.

Sammendrag (docx-fil)

Top