Forskerprofil: Kathrine Bjørgen

Bevegelsesglede i barnehagens uterom

Kathrine BjørgenBakgrunn for studiet er inspirert fra dagens debatt om barns fysisk motorisk inaktivitet og forfall, og bekymringer for barns helse. Et sentralt spørsmål i helsefremmende arbeidet er hva som motiverer barn til fysisk aktivitet i dagens samfunn. Det er viktig å starte tiltak tidlig, og allerede hos barns i barnehagen kan det legges et grunnlag for indre motivasjon og glede ved fysisk motoriske aktiviteter. Grunnlaget for en god fysisk motorisk plattform vil avhenge blant annet av hvilke stimuli barn får fra hjemmet, men det er også svært betydningsfullt hva som foregår av pedagogisk praksis i barnehagen. Uteliv og uteaktiviteter er svært populært og kanskje litt særegent for norske (og nordiske) barnehager, og barn tilbringer mye av sin oppholdstid i barnehagen i uterommet. Hva foregår av pedagogisk praksis i norske barnehagers uterom, og hvilken kommunikativ rolle har personalet i å fremme barns mestring, fysisk motorisk lek og bevegelsesglede blant barn i barnehagen? I dette studiet ønsker jeg å identifisere hvilken betydning kommunikasjon i pedagogisk praksis har og si for barns fysisk motoriske opplevelser i barnehagens uterom. Metoden vil være kvalitativ, der både observasjon og intervju i et utvalg barnehager vil være hensiktsmessig.

Sammendrag (doc-fil)

Top