Forskerprofil: Julie Ane Ødegaard

Politisk utdanning i skolen

Julie Ane ØdegaardJulie Ane Ødegaard (f. 1983) er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Ødegaard har master i sammenliknende politikk fra 2009, der både interkulturell forståelse med feltarbeid i Bolivia og psykologiemner inngår i graden i tillegg til en faglig fordypning i EU på bachelor – og masternivå.  Nå arbeider hun med en doktorgradsavhandling i fagdidaktikk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Bergen. Prosjektet handler om politisk utdanning i skolen, forskningsspørsmålet er «Demokrati må læres! Hvilken rolle har skolevalgene i den politiske utdanningen i videregående skole?»

Skolevalgene i Norge brukes som empirisk eksempel der over 400 skoler deltar hvert valgår. Dette er prøvevalg ved de videregående skolene som gjennomføres foran hvert lokal- og stortingsvalg.  Avhandlingen tar for seg skolevalgene som del av den politiske utdanning i elevenes perspektiv. Skolevalgene ble argumentert for allerede i 1946 av reformpedagogen Olav Storstein, han mente at slike prøvevalg burde være obligatorisk for alle skoler. Dette kom også Ungdommens maktutredning fra 2011 frem til. Men hvilken rolle har skolevalgene i den politiske utdanningen? Hvordan betrakter elevene skolevalgene?  Hva har skolevalgene å si for elevenes politiske forståelse?

Gjennom blant annet dypdeintervju og observasjoner ved valgårene 2011 og 2013 følger hun elever i videregående skole for å studere hvordan skolevalgene oppfattes og hva dette fenomenet skolevalg egentlig er.

Sammendrag (doc-fil)

Top