Forskerprofil: Jon Helge Sætre

Utdanningsinnhold og lærerkvalifisering

Jon Helge SætreJeg har selv undervist i musikk ved lærerutdanningen i mange år. Det er svært morsomt og givende, samtidig som utfordringer og problemer nærmest står i kø. Man må stadig legitimere fagets plass i utdanningen og kjempe om både tid og ressurser. Som utøvende musiker, og med en smule undervisningserfaring fra grunnskolen, er jeg opptatt av den praktiske siden ved musikklærerutdanning. Som forsker er jeg samtidig opptatt av å utvikle musikkpedagogisk og musikkdidaktisk teori og forståelse. Dette er utgangspunktet for mitt ph.d.-prosjekt. Jeg vil undersøke hvordan grunnskolelærerutdanningene i Norge forstår og velger sitt kunnskapsgrunnlag – avgrenset til musikkfaget. Hvordan er balansen mellom musikkvitenskapelige, musikkpedagogiske og utøvende/skapende emner i utdanningene? Med andre ord: hvordan tenker lærerutdannere i musikk å kvalifisere sine studenter til arbeid med musikkundervisning i grunnskolen?

Jeg er videre særlig interessert i å studere omfanget, betydningen og valgene av undervisningsmetodiske emner. Metoder og metodikk har kanskje en noe annen status i musikkfaget enn en del andre fag, med store systembyggere som Carl Orff, Zoltan Kodaly og Shinichi Suzuki? Det finnes også en lang rekke metodiske konsepter som tar utgangspunkt i både moderne og tradisjonelle musikkulturer, for eksempel bandmetodikk, komposisjon på datamaskin, rytmisk musikkpedagogikk, Write an Opera. Derfor antar jeg at mange utdanninger vektlegger en praksisnær og metodisk orientert musikkdidaktikk, og jeg er interessert i å se nærmere på et antatt metodisk mangfold, og ikke minst på hvilke faktorer som influerer de valgene som tas.

Sammendrag (pdf)

Top